Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

The Digital Soul

Projektet har som mål att skapa en samägd, autonom plattform för att generera nya intäkter och intressenter till scenkonstområdet. I centrum finns en så kallad ohackbar ‘digital själ’ som ska representera varje konstverk.

Illustration Emma Hanquist, The Digital Soul.

Illustration för The Digital Soul med en svart boll i mitten omgiven av linjer.

Plattformen The Digital Soul ska förändra hur konstnärer, kulturarbetare och publik kan samarbeta genom att skapa decentraliserade gemenskaper med integrerade ekonomiska flöden och röstningsmekanismer. Plattformen består av olika tekniska sammansättningar så som smarta kontrakt, halvautomatiska styrningsmekanismer, kryptoekonomiska incitament och protokoll för interaktion, utformade för att etablera grunden för hållbara web3 gemenskaper.

The Digital Soul har lett till det större och mer omfattande projektet The Digital Soul Protocol, framförallt finansierat med 1 miljon euro från EU. Men inte minst är The Digital Soul en viktig del av projektet The Sphere. Läs mer om The Sphere här.

Förste bedömaren

Även om inga ekonomiska prognoser ingår i förslaget, finns det bevis på modellens potentiella skalbarhet bortom cirkusgemenskaperna i olika länder och till andra konstnärliga områden. Projektet kommer att utveckla en ny väg där konstnärer kan dra nytta av den ekonomiska framgången för ett konstverk, och inkomster från investeringar från publik kan hjälpa till att finansiera nya produktioner och konstnärliga aktiviteter. Finansiering bör lockas från befintliga intressenter men också alla som tycker om och stödjer arbetet.

Hela modellen är innovativ genom att öppna upp nya kanaler, och genom att utveckla ett protokoll för att använda NFT (baserat på erfarenhet av kryptovalutornas värld) och omvandla dessa till fungibles ERC20 (standardtoken som används som en del av Ethereum blockchain). Modellen kommer att uppnå mer än att ta fram nya finansieringskällor genom att experimentera med nya sätt att fatta beslut (som Quadratic Voting och Smarta kontrakt) och öppna upp det kulturella området för andra experiment med hjälp av nätverk med öppen källkod och decentraliserade styrningsverktyg. Även om terminologin och metoderna som används i detta projekt kanske är obekanta för traditionella finansiärer som inte är en del av en växande rörelse av ”kryptiskt infödda”, är tillvägagångssättet relativt lätt att förstå, och det finns en strategi som fokuserar på kommunikation till dem som är obekanta med decentraliserade plattformar (DAO). Projektgruppen har redan övertalat olika partners i en växande internationell cirkusgemenskap att engagera sig.

Även om den första fasen av projektet verkar relativt snäv när det gäller tidsskala (3 månader), har projektgruppen redan genomfört ett betydande förarbete och är övertygade om att detta kan uppnås. En mer robust affärsplan bör utvecklas under den första fasen med prognoser om finansiering som sannolikt kommer att genereras från olika källor när projektet lanseras, och hur detta kan fördelas. Planen är realistisk med hänsyn till partnernas kompetens och erfarenhet.

Avtal finns mellan berörda företag och privatpersoner, som varit delaktiga under hela beredningen av ansökan. De flesta av samarbetspartnerna är kända för varandra och alla har en hög grad av motivation att leverera projektet enligt beskrivningen. Företagen är väl positionerade och erkända inom området (t.ex. Curve Labs, Gnosis, Furtherfield/Culturestake, Spectre) och nätverk och partners i den internationella cirkusgemenskapen (t.ex. The Sphere) kommer att testa verktygen och involvera många andra konstnärliga partners arenor , festivaler, artister osv.

Projektgruppen har relevant erfarenhet för att förverkliga detta projekt, såväl som vision, drivkraft och motivation för att övervinna hinder de kan upptäcka. Utan tvekan bör gruppen finansieras för att utveckla denna innovativa finansieringsmodell, med noggrann utvärdering av resultaten i slutet av varje utvecklingsfas.

Andre bedömaren

En mycket intressant idé, som är genomtänkt och kan bryta upp marknaden. Att kombinera nya metoder och idéer med god förståelse för både teknik och cirkus/konstsektorn är en bra grundplåt. Planen ser tajt ut men teamet verkar vara redo att leverera. Den tekniska delen är planerad att göras snabbt och i det här läget känns det som en bra plan.

Starka partners, väl etablerade kontakter, toppklass. Sökande är väl positionerade i branschen och har lång erfarenhet.