Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Music for robots and artificial intelligences: The Tale of the Great Computer

Är människan skapelsens krona – eller kommer det någonting efter oss som vi själva skapat? I det musikdramatiska verket gestaltades frågor om vad det är att vara människa. Är människan evolutionens sista och fullkomnade steg?

Magnus Glans

Äldre kvinna står i kontrapost gentemot en industrirobot som härmar hennes kroppsposition.

Projektet resulterade i föreställningen ”The Tale of the Great Computing Machine” vilken hade urpremiär i KTHs Reaktorhall den 1 december 2022. Den besöktes av drygt 2000 personer, spelades in av Sveriges Radio och uppmärksammades stort i media. Projektet ledde även till att man utvecklade nya gränssnitt mellan människa och maskin; och mellan människa och robot – vilka integrerades i föreställningen. De frågor som projektet ställde i initialskedet belystes och fördjupades. Projektägaren märkte att temat var synnerligen aktuellt, vilket i sin tur ledde till många fascinerande reflektioner hos publik och media, i bloggar och i publiksamtal.

Projektet är dokumenterat på https://www.kth.se/thetale där film, foton, information och bakgrund finns. I nuläget förbereds ett reportage på SVT med inslag från filmen. Teamet utvecklar ett nytt projekt där lärdomar och möjligheter ska stråla samman i en ny vinkling på människans belägenhet och nuvarande samt kommande problemställningar.

Förste bedömaren

Ansökan grundar sig i relevanta och aktuella frågor, och har lyckats skruva innehållet till något unikt till sitt format och utförande. Dagens musikproduktion och konsumtion vilar på en allt högre grad av AI och algoritmstyrda processer. Inom projektet vill man vända på vem som är lyssnare och utforska hur det går att förstå musik utifrån ett “artificiellt lyssnande”. Frågeställningar som “hur beter sig en robot som lyssnar på och uppskattar musik?” är utmanande och nytänkande inom fältet.

Förankringen är bred och det finns väl avvägda litterära referenser och förlagor, varifrån tematik, konstnärliga och tekniska frågeställningar hämtas. Projektet är ett nyskapande exempel på vad som är en publik och en publikform. Ansökan argumenterar på ett tydligt vis hur genomförandet hänger samman med de initiala frågeställningarna och projektets syfte.

Andre bedömaren

Vi lever i en tid då mycket kretsar kring människans interaktion med framtidens teknik där entusiasmen för allt som kommer att vara sammankopplat har en motvikt i en rädsla för vilka faror denna framtid kan komma att medföra. Att konsten tar sig dit och vill pröva samverkan inom dessa domäner är väldigt spännande tankar… även om territoriet ännu får anses tillhöra konstnärlig R&D. Projektets frågeställningar är oerhört spännande. Librettot/dramaturgin har intressanta infallsvinklar.