Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kugghjulssponsring: idrott & kultur

Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för att skapa ett samarbete mellan en konstinstitution och en allsvensk idrottsklubb, med målet att etablera en ny modell där näringslivet sponsrar både idrott och kultur.

Vandalorum

Damfotbollslag sitter längs ett bord och gör lerfigurer.

Ett intensivt samarbete mellan den allsvenska fotbollsklubben IFK Värnamo och konstinstitutionen Vandalorum har genomförts. Workshops och djupgående intervjuer med filantroper, idrottssponsorer och kultursponsorer har resulterat i insamling av ny kunskap och nya idéer om sponsring, samarbeten och sponsringspaket som för samman kultur och idrott. Förstudien har även resulterat i nya samarbeten mellan parterna som gynnar både unga och äldre från olika socioekonomiska bakgrunder och främjar en holistisk syn på människan genom kombination av rörelse, kreativitet, handens skapande och gemenskap.

Idrotten har idag, år 2024, 71% av all sponsring och kulturen 8%. Hur kan två sponsringserfarna verksamheter inom idrott och kultur samarbeta för att minska gapet och utarbeta en modell som kan öka sponsringen? Vandalorum vill skapa ett unikt samarbete mellan en konstinstitution och en allsvensk idrottsklubb för att genom samverkan och kunskapsöverföring etablera en ny sponsormodell för hela det fria kulturlivet.