Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kosmopolitiska landskap

Förstudien syftade till att göra research om faktorer som har en påverkan på landskapet inom en tidsram om 100 år, samt att utforska konstnärliga praktiker och metoder för mer omfattande projekt.

Max Gerthel

Flygfoto över agrarsamhälle.

Forskningen delades in i två delar: ”Future of Probabilities” och ”Future of Possibilities”, koncept introducerade av antropologen Arjun Appadurai i boken ”The Future as Cultural Fact” (2013). Den första delen fokuserar på mätbara faktorer som påverkar landskapet och möjliga framtida scenarier. En morfologisk analys inkluderade klimat, vatten- och markresurser, teknologi, demografi och geopolitik. Den andra delen utforskar konstnärliga uttryck om landskap och framtid, med hjälp av konsthistorisk och filosofisk analys. Genom samlingar på Malmös och Ystads konstmuseer identifierades intressanta verk och konstnärskap. En workshop med kuratorer användes för att diskutera konstens inflytande på samhället. Kontakter med konstnärer inom olika discipliner för framtida samarbete etablerades.

Projektet syftar till att utveckla metoder och verktyg för att skapa synteser; visualiseringar av projicerade framtidsdata i en interaktiv miljö. Verktygen ska kunna användas för att bygga upp rumsliga arkitektoniska gestaltningar; framtidsscenarier av ett kulturlandskap som är i kontinuerlig dialog och omformning. Projektet vill kunna visualisera möjliga framtider som kombinerar rum, bild, ljud och berättande som definieras och genereras i interaktionen med en besökare och färgas av deras rädslor, drömmar och förhoppningar. Likt de bilder som skapas i den komprimerade tidsrymd då kroppen rör sig genom ett landskap, med rörelse ersatt av tid.