Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Folkets Blackbox – Digital Blackbox

Pandemi. Streamingteknik för konst var tillgängligt. Kulturproducenter missade dock att facilitera mötet mellan individerna i publiken. Digital Blackbox djupintervjuer blev till en kompetenshöjning i detta.

Nina Piroth

Två personer upplever ett VR-verk med en producent som styr elektronisk utrustning i bakgrunden.

Året var 2020, pandemin hade oss i sitt grepp. Branschbehovet var stort att hitta teknik, metodik och innehåll under nedstängningen. Av 50 intressenter runt landet valde projektgruppen 20 för djupintervju. Behovet var stort att få hjälp med formatet snarare än att sätta upp studios. Projektet anlitade erfarna experter på temat redan innan pandemin. Man arrangerade digitala föreläsningar med best case för inspiration och workshops; eventmanus liknade spelvärldens format på Folk & Kultur där projektgruppen också riggade deras konventmiljö digitalt. Där nådde man ca 500 personer.

Projektets erfarenheter har implementerats av flera av projektägarens medlemmar. Nu finns det på repertoaren VR-föreställningar som både är publika och digitala. Till exempel ett annat av Kulturbryggan finansierat projekt, Skärmteatern (Ebba Petrén, Stina Kajaso 2023 – 2024). Även en hybrid musikfestival: Under Solen (Mani Dadgaranfar).

Förste bedömaren

Det är välbehövligt med kunskap och framförallt möjlighet att dela föreställningar digitalt. Om detta projekt kan lägga en grund för ett sådant nätverk är det utmärkt.  Viktigt är att nätverket, blackboxarna och teknisk materiel fortsättningsvis kommer att kunna användas även efter detta projekts avslutande.

Andre bedömaren

Ett mycket viktigt projekt som egentligen innehåller en större egenfinansiering via samarbetsparter än vad som syns i budget, vilket också bör påpekas. Eftersom det trots allt finns fler som når ut till konstnärer i hela landet än vad som nämns här som t.ex. centrumbildningar så skulle säkert fler parters resurser kunna läggas in, om än oftast inom befintliga ramar. Centrumbildningarna når många av utövarna liksom t.ex. kulturförvaltningar och dess personal som oftast har mycket bra koll på förenings- och kulturlivet på sin ort.

Det enda jag kan se som möjlig parameter att ta hänsyn till är vad det kommer att kosta att ta del av Folkets Black Box som utövare? Är det gratis för konstnärerna/artisterna? Eller blir det billigare om dessa är medlemmar redan i sökandes organisation? Det bör vägas in i ett för övrigt väldigt angeläget projekt. Strukturen, om fler samarbetspartners används, är mycket bra och möjligheten att ge konstnärer nya verktyg att göra konst i en digital tid som inte bara handlar om att ”filma av” utan tänka nytt med hjälp av tekniken, är högaktuell.

Folkets Black Box blir en egen, ny slags plattform att utöva sin konst på och nå ut med. Den kan också skapa nya konstellationer av konstnärer från olika genrer som här samarbetar.