Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

En immersiv musikteater-workshop

Förstudien syftade till en immersiv musikteaterföreställning, med fokus på icke-kronologiskt berättande, interaktiv teknik och publikens roll i rummet/berättelsen.

Stefan Stanisic

Blond kvinna blundar och sjunger i ett kök avbildat med blått filter.

Förstudien undersökte en omslutande musikteaterföreställning, genom en två veckors workshop innehållande ett par tester med en inbjuden publik, i en villa i Södra Sofielund i Malmö. Två musikalartister, en musiker, en regissör/tekniker och en koreograf, arbetade under nio dagar för att testa delar ur föreställningen i villan, tillika karaktärernas hem. Under veckorna diskuterade man mycket kring balansen mellan ett filmiskt skådespeleri och ett abstrakt rörelsemönster, där skådespeleriet matchar rummets storlek och rörelserna förstärker det icke-kronologiska berättandet.

Tanken är att producera en immersiv musikteaterföreställning, i Malmö under våren 2025, där publiken själva kommer att kunna välja vad de vill se och lyssna på, i vilken ordning och på vilket avstånd från skådespelarna och musikerna. Föreställningen kommer till stor del att gestaltas med hjälp av levande scenografi och interaktiv teknik, för att visa på tiden som rör sig ickelinjärt. Föreställningen blir genreöverskridande – i gränslandet mellan performance, musikteater, film och konst (hela huset är ett konstverk i sig).