Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

desktop.dreams

En live-streamad datorskrivbordsperformance där vardagliga program såsom Mail, Photobooth, Excel och Chrome agerar förlängningar av kropp och sinne.

Nea Landin

Ung, blond kvinna tittar sidledes mot röd bakgrund.

desktop.dreams behandlar relationer mellan minnet och självet, virtuell existens och drömmar om transcendens. Verket utspelar sig på datorskrivbordet och föreställningen framförs manuellt i realtid via musklick, tangenttryckningar och genom AppleScript-kod. Vardagliga datorprogram skruvas här in i ett koreografiskt utforskande av kroppslig och rumslig potential, drömrealiteter, nostalgi och det mänskliga sökandet efter något [mer].

Projektet har visats under online-festivalen ”Alternativa Musikhjälpen för Gaza” som drivs av Skärmteatern. Projektägaren är i diskussion med fler festivaler om både live-visningar online, videoutdrag och en alternativ live-version som sker på scen med projektorduk och en performer.

Förste bedömaren

Det er faktisk første gang jeg har overvejet at excel kan danse. Forumet Twitch forekommer velvalgte og er også et overraskende greb som denne projektbeskrivelse præsenterer. Det er en ny præsentationsform og der er tydelige overvejelser og konceptudvikling som ligger bag valget af format og materialer der gør formatet nyt.

Sammenhængen mellem format og indhold er tydelig, velartikuleret og derigennem bliver indholdet anderleds og nyt. Der er tematikker i spil omkring realtionen kød og maskine og en grundig reflektion af det historiske perspektiv på dette scenekunstfelt projektet relaterer sig til. Mødet mellem kødelig materialitet og digital tilstedeværrelse gives en ny relevans.

Den overordnede konceptuelle ramme er klar hvilket også giver metode udviklingen en retning som er usædvanlig, Der er en kombination af noget meget velkendt som bliver sat i en usædvanlig situation. Der kan med fordel gives større indblik i hvor projektet henvende sig – der er et digitalt publikum som er påtænkt og med en mere målrette beskrivelse kan sandsynligheden for at nå dem forøges.

Projektet har stor klarhed og nyskabende profil særligt på baggrund af format og den platform der arbejdes på. Der er derimod ikke vægt på nytænkning i forhold samarbejdspartnere der findes i form af fysiske rammer og research rammer for udviklingen. Det er tydeligvis relevante rammer, dog ikke usædvanlige.

Der er meget stor klarhed for hvad det er projekt vil udvikle på både format og indholdssiden, og metoden er på samme måde med klart sigte. Der kan med fordel arbejdes på beskrivelsen af den afsluttende fase hvor projektet møder et publikum på Twitch. Der er uden mange bruger der er mulige, og der er lige så mange retninger man kan gå i Det kan derfor være en stykelse at beskiver i større detalje hv ord, hvem, hvordan, hvornår.

Det konceptuelle greb har et fast greb i nytænkningen, der hvor der kunne sættes ind er i forhold til samarbejde med andre sektorer. Der findes i projektet en del elementer som kunne gøre projekt relevant i mange kontekster også i process fasen.

Andre bedömaren

Live streaming på Twitch är en annorlunda presentationsform för en dansperformance. Dans på nätet är vanligt men det här är en plats för unga som omfattar mycket spelande och annat. Platsen är därför innovativ för dans som konst.

Att dansen kopplas till datorbordet innebär att det fysiska förutsätter nya sätt att koppla till olika datorprogram som kommer att skapa andra förutsättningar för dansen. Det handlar om ett slags expanderad koreografi utan den fysiska kroppen. Med datorprogram, plattformen för streaming i nuet är för dans något nytt sett till metoder.

Om mötet med datorn som partner kan ses som samarbete så är det ett ovanligt och intressant perspektiv. Streama på den här plattformen är också intressant då mötet med en deltagande ”publik” kommer att vara på ett nytt sätt. Det finns ett residens som ger stabilitet till projektet samt även ett samarbete med forskare inom området mediateknik.

Plattformar för streaming är relativt outforskade när det gäller dans och koreografi. Projektet har en tydlig ram som gör att det är mycket möjligt att genomföra. Det är tydligt att projektledaren har kunskaper i interaktiva medier och olika program för att lyckas streama en genomtänkt och intressant dans till en ny grupp människor via spelplattformen Twitch. De utgångspunkter som finns i projektet är intressanta att utmana. Dans på film är inget nytt men dans på ett datorskrivbord som manipulerar och ifrågasätter dansens grundläggande komponenter upplever jag som viktigt. Dessutom är valet av plats intressant för att nå nya grupper i samhället.