Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Busskuren

Förstudien syftade till att uppföra arkitektoniskt nytänkande hållplatser längs befintlig busslinjetrafik på landsbygd. Med hjälp av kreativa kluster vill man ta fram visioner för hållplatserna samt bidra till en gestaltad livsmiljö.

Clara Bodén, A-skiss Frida Turhagen

Projektgruppen har genom lokala platsbesök undersökt och dokumenterat i still/rörlig bild olika hållplatsers situation och specifika förutsättningar ur ett arkitektoniskt och konstnärligt perspektiv. Samtal med lokala producenter har skett i syfte att tydligare förstå vilka material som kan ligga till grund för ett eventuellt byggande. En digital plattform har formgivits, ett rörligt material och a-skisser tagits fram som gemensam process- och bildbank för projektets kommunikation utåt.

För att se exempelvis rörligt material, titta in på www.busskuren.se

Projektet vill arbeta för arkitektonisk reformation av busskurer på landsbygd och påvisa sprängkraften i det formgivna. Väntplatserna ska genomgå en process från förbisedda objekt, i bästa fall väderskydd, till bruksbyggnader med skulpturala kvaliteter. Arkitekturen ska utmana idéen om vad en gemensam hållplats kan vara och bryta med en kollektiv föreställning om var nytänkande arkitektur existerar. För att kunna flytta in i nya rum och få genomslag i olika sammanhang är fler uttryckssätt involverade och projektet uppdelat i två huvudspår: en stationär del och en mobil del.