Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Breathe

Breathe är en MR-upplevelse för flera användare om vår djupa sammankoppling med den levande världen genom vårt andetag. Den spårar deltagarnas kroppsrörelser samt andetag och fördjupar deltagarna i luftens berättelse.

Phi Centre

Ett antal människor i VR-goggles upplever ett mixed-reality-verk.

En grundläggande utmaning för mänskligheten är att återskapa relationen till resten av den levande världen. Breathe är en Mixed Reality-upplevelse som använder kroppsrörelser, gester och andetag (genom biometriska sensorer) för att fördjupa deltagarna i berättelsen om luft. Breathe bjuder in dig att uppleva en atmosfär av ditt eget skapande, som omarbetar din vanliga – och dagliga – upplevelse av andning som en omedelbar direktlänk till den komplexa livsvärld vi lever i. Den utnyttjar kraften i Magic Leap-teknik för att återansluta oss till världen omkring oss.

Breathe har visats på gallerier och festivaler i Kanada och USA. Projektgruppen har arbetat med att utveckla en version för andra plattformar.

Förste bedömaren

Projektet ställer klassiskt filosofiska och existentiella frågor om luften och vår egen andnings betydelse. Fenomen som människor i sin vardag i regel tar för givna. Luften är ju fri. Vi andas och lever. Genom att använda sig av immersiva gestaltningsformer provoceras åskådaren att mer eller mindre mot sin egen vilja dras in i en process som är en dialog om förutsättningar för livet på planeten jorden.

Projektet ligger tekniskt och innehållsmässigt i framkant och har lyckats med att skapa ett internationellt nätverk och stöd för sitt genomförande både i Danmark och USA. Det finns en ambivalens i projektet om huruvida det ska bli ett filmprojekt eller rättare sagt om det ska välja filmbranschen som mottagare och distributör av projektet. Till nu är det internationella filmfestivaler och deras kringprogram som uppmärksammat projektet på grund av att det handlar om immersiv gestaltning som också går under namnet VR, AG osv.

Ett rent bildkonstprojekt är det inte som det ser ut idag men ett mycket bra och genomtänkt projekt, som i min mening bör se över vem som ska ställa ut det. I ansökan blandas ordet gallerier ihop med Världskulturmuseet. Riksteatern nämns som en möjlig partner. I Sverige finns det en rik flora av museer, utställningshallar, länsmuseer och nystartade initiativ som blandar konst och vetenskap. Projektet tjänar på att hitta en samarbetspart som kan ge gestaltningen rättvisa. Det bör vara en institution med resurser. Inte minst pedagogiska.

Andre bedömaren

Att använda AR och andra tekniker för att berätta om existerande fenomen på ett nytt sätt är intressant. Paradoxalt så har AR och VR funnits länge, men väntar fortfarande på ett stort genombrott. Det finns mycket intressant kring detta fält, särskilt kopplat till att hitta nya metoder för narrativ. Denna ansökan lägger fram ett projekt inom ramen för detta fält.

Utifrån ansökan är det svårt att peka på att innehållet är väsentligt annorlunda i relation till utvecklingen inom AR, men samtidigt är det som nämns ovan ett fält i stark utveckling.

I ansökan framstår det som att projektet är välförankrat med flera samarbeten redan på plats. Projektet framstår som genomförbart och med en tydlig målbild, samt med en stort kunnande kring det existerande fältet.