Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Anekdote

Anekdote har tagit fram en automatiserad plattform där vem som helst kan bygga sin egen mobilapp (iOS/Android).

Anekdote AB

Anekdote erbjuder community-appar till månadsprenumeration som möjliggör för små kulturaktörer och andra att äga sin egen data, knyta starkare kontakt med sina följare och tjäna pengar i direktare led utan mellanhänder. Appägaren fokuserar på innehållet medan Anekdote sköter tekniken (uppdateringar, vidareutveckling). Syftet är att kunna erbjuda exklusivt material i appen, där även en app-unik sociala media kanal finns.

Anekdote, www.anekdoteapps.com, är live och släpper de första kundapparna i dagarna (Q2 2024). Utveckling tar tid och kostar pengar men projektägaren har kommit väldigt långt på sin resa och vem som helst har möjlighet att skapa sin egen app redan idag. Inledningsvis har man ett 200-tal betatestande kunder i appmiljön som ger värdefull feedback. Alltifrån musikartister, klubbar, festivaler, teater arrangörer och konstnärer. Alla med olika behov.

Förste bedömaren

Projektets teknik och syfte har i hög grad redan testats på både artister och påtänkta kunder med gott resultat. De argumenterar väl för att det finns ett behov för deras affärsmodell och tekniska lösning. Projektet har ett relevant och stort nätverk i branchen och har en välarbetad plan för marknadsföring och ambassadörer. De kommer erbjuda en relevant prisbild till de artister som vill använda plattformen, som går att anpassa efter de behov som till exempel artisten har. Ett faktum jag tror kommer innebära att både artister och konstnärer som befinner sig på olika nivåer av erfarenhet och etablering kommer vilja använda plattformen. Jag anser att de med hjälp av ambassadörer i form av artister, podcasts eller konstnärer och projektets tekniska lösning kommer i relativ snar framtid ge privata resurser till kultursektorn. Det är också positivt att projektet ser både att en soloartist eller danskonsulten Dans i Norr skulle kunna vara användare av plattformen, det finns en stor kundgrupp inom KKN.

Liknande plattformar finns i ett internationellt perspektiv i form av till exempel Patreon men inte i en svensk kontext. Att skapa en skräddarsydd applösning i projektets format ser jag som innovativt då så många fler kulturaktörer kommer kunna ha råd att skapa sig en app. Men att sälja merch och liknande via en app är inte nytänkande i sig i min mening.

Jag tycker att projektet har en realistisk bild av hur utmanade den tekniska lösningen är. De har tagit höjd för de tekniska riskerna och har beskrivit en tidsplan med viktiga hållpunkter. Dock tycker jag att det otydligt exakt vad som ska göras när i relation till projektansökan. Det är tydligt vad de vill nå inom ett år, men vilka månader som innefattar vilken fas går inte att finna svar på.

De arbetar med några av de mest framgångsrika i Sverige gällande kommunikation, artistbokare och annan musik management. De har en Advisory Board med värdefulla kontakter inom flera fält från Sveriges kulturella sektor. Projektet har också stöd av företagsutveckling och juridisk hjälp. Från mitt perspektiv arbetar och samarbetar de redan med alla de aktörer som de kommer behöva stöd ifrån och alla samarbeten är etablerade.

Båda initiativtagarna har ett stort kontaktnät inom sina olika fält och beprövade karriärer. Projektledarna verkar också ha en stor insikt om vilka utmaningar projektet kommer möta och brinner för kulturutövares chans att få komma i kontakt med deras fans/kunder.

Ansökan diskuterar projektet risker och förklarar dess syfte och innovationshöjd på ett välargumenterat sätt. Jag hade uppskattat om er tidplan kunde vara mer strukturerad och att ni på ett tydligare sätt hade skrivit ut vad som skulle ske under vilken fas i projektet, gärna med någon typ av tidsreferens. Ni påvisar ett starkt driv för Sveriges kulturutövare och vill skapa en plattform och modell som kan hjälpa dem nu ut till sina fans/konsumenter.

Andre bedömaren

Det är högst troligt att denna tjänst på sikt kan blir föremål för att extern kund vill äga/köpa tjänsten, vilket på ett sätt kan betraktas som att den är av intresse för privat finansiering. Appen har också stor potential att locka till sig annonsörer.

Verktygen i sig är inte annorlunda men att samla många funktioner i en app för både artister/fans. Som prenumerationstjänst kan det också ge möjligheter för nya artister att nå sin publik.

Både antagande och risker/åtgärder är väl avvägda och rimliga att anta. Tidplanen och aktiviteter är också rimliga även om teknsik utveckling kan ta tid och kräver ytterligare finansiering.-

Samtliga partners är etablerade med stor erfarenhet samt bidrar även ekonomiskt på ett trovärdigt och för projektet hållbart sätt. All den kompetens som behövs för projektets genomförande finns i teamet eller kopplat till teamet.

Om inte projektet redan sökt stöd från Almi, Tillväxtverket eller Vinnova bör detta göras.