Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

The AI Party Pep Rally

Ett späckat, färgglatt och djuplodande event som inordnade sig i fiktionen kring ett politiskt parti lett av en AI. En vecka fylld av konstnärliga och politiska reflektioner inför partiets lansering.

Henrik Hellström

Två personer helt klädda i svart står i djup kontemplation framför en filmduk.

Genom att låna formen ”pep rally”, ett slags valmöte, bjöd Bombina Bombast in till något som varken var föreställning eller festival utan istället gav deltagare möjlighet att aktivt dras med i ett angeläget tankeexperiment. Projektet ville intellektuellt, lekfullt och performativt utforska AI och dess inverkan på människan och samhället. Det blev en tillfällig digital mötesplats för ingenjörer, konstnärer, politiker och kritiska tänkare att bejaka olika perspektiv och få en bred, nyanserad förståelse av AI.

Några år efter The AI Party Pep Rally exploderade AI-utvecklingen. Temat under projekttiden var plötsligt på allas läppar. Projektägaren har kunnat möta och fördjupa diskussioner kring AI i samhället och i konsten tack vare de samtal och möten projektet har gett. Många har känt detsamma. Bombina Bombast planerar nu tillsammans med ett gäng aktörer, som också startat AI-partier, i andra länder att göra en internationell kongress för politiska partier med AI:n som ledare.

Förste bedömaren

Ansökan är tydlig och initierad. Projektet lyfter artificiell intelligens på en politisk och kulturell nivå. På ett sätt som går bortom de sedvanliga tekniska och och ekonomiska intressena för temat. Metoden har både konventionella och nyskapande element. Samtal och föreläsningar är inget nytt, men att rama in eventet med en fiktiv premiss (ett AI-parti) skapar ett spekulativt lager som är sällsynt. Ansökan visar på en djup förståelse för och intresse av hur artificiell intelligens kan förändra kultur och samhälle.

Andre bedömaren

Projektansökan ger en konkret och tydlig bild av ett konstnärligt, deltagarkulturellt evenemang som på många olika nivåer utforskar vår relation till AI. Formatet är en sällsynt kombination av konferens, festival och rollspel, där vetenskapliga fakta och politisk fiktion möter varandra i aktiviteter och processer med en hög grad av interaktivt/kollaborativt deltagande. Ämnesvalet ligger i tiden och kan tyckas brett, men det får en särskild skärpa genom att eventet har en fiktiv dimension som gör att AI-frågor kan utforskas på ett annat sätt än i en ”verklig” kontext. Projektets metodik är inte detaljerat beskriven, men den självklara frågan är om faktisk AI/maskininlärning kommer att användas som del av processen. Om inte – varför inte? Annars: På vilket sätt?