Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remissvar på En översyn av EU:s mönsterskyddsregler

Konstnärsnämnden ser positivt på EU-kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om formskydd (omarbetning). Vi ser också positivt på den förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 246/2002.
Konstnärsnämnden bedömer att förslagen bör främja konstnärers ekonomiska och sociala villkor.