Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Musik

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma musiker och komponister genom olika typer av stipendier och bidrag. Vi fördelar cirka 28 miljoner kronor om året till verksamma inom musik.

Vem kan söka?

Samtliga stipendier och bidrag är avsedda för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer utan fast anställning. Institutioner, fria grupper och motsvarande hänvisar vi till Statens kulturråd. För att få stöd ska du vara stadigvarande bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här i landet. Du kan inte vara studerande på mer än 50 procent när beslut lämnas och under den period som bidraget avser.

Bidrag lämnas inte för projekt som genomförs inom ramen för statligt universitet/högskola eller enskild utbildningsanordnare.

För att ansöka digitalt på Konstnärsnämndens hemsida krävs att du har en e-legitimation. Mer information om e-legitimation och hur du söker digitalt hittar du här.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse

Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Konstnärsnämnden strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stöd fattas av arbetsgruppen för musik. Långtidsstipendier fördelas av myndighetens styrelse, efter beredning i arbetsgrupperna.

Arbetsgruppen består av tretton ledamöter som utses av Konstnärsnämndens styrelse. Ledamöterna är själva professionellt verksamma till exempel som musiker, komponister, skribenter och pedagoger inom olika delar av musikområdet.

Kort beskrivning av stipendier inom musikområdet

Arbetsstipendier
Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete.

Bidrag för internationellt utbyte och resebidrag
Bidraget kan dels avse svenska konstnärers deltagande i utbyte utomlands, dels utländska konstnärer eller andra personer som bjuds in till Sverige, i första hand för att utbyta idéer eller arbeta här med svenska konstnärer. Resebidrag kan sökas för svenska konstnärers egeninitierade resor i de fall det inte finns någon inbjudan.

Långtidsstipendier
Stipendiet är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Pensionsbidrag
Bidraget fördelas för närvarande inte. Bidrag som beslutats tidigare löper på livstid.

Projektbidrag
Projektbidrag ges till avgränsade experiment- och utvecklingsarbeten eller samarbeten, alla med tidplan och budget.

Residens i utlandet
Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt kompositionsarbete.

Nationellt residens vid Studio Acusticum
Vistelsestipendiet vid residenset i Piteå ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt kompositionsarbete.

Uppdaterad: 2020-02-28 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se