Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nya finansieringsmodeller 2022:2

Ärendenr: KN 2022-5263
Projektägare: Brakeley Nordic AB
Län: Stockholm
Typ av bidrag: Nya finansieringsmodeller
Projektnamn: Ny modell för filantropiskt stöd till mindre kulturaktörer
Beviljat belopp:
1925000 kr
Ärendenr: KN 2022-5406
Projektägare: We AreVoice
Län: Stockholm
Typ av bidrag: Nya finansieringsmodeller
Projektnamn: Noten är roten
Beviljat belopp:
1900000 kr