Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ärendenr: KN 2021-11406
Projektägare: Bombina Bombast
Län: Skåne
Typ av bidrag: Kreativ infrastruktur
Projektnamn: Virtuell repsal
Beviljat belopp:
1558000 kr
Ärendenr: KN 2021-11436
Projektägare: Skogen
Län: Västra Götaland
Typ av bidrag: Kreativ infrastruktur
Projektnamn: Plattform för experimentella konstpraktiker utanför de urbana konstrummen
Beviljat belopp:
1253000 kr