Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Teater

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma konstnärer inom teaterområdet genom olika typer av stipendier och bidrag. Inom ramen för teater behandlar vi även ansökningar från performance, mim, clown, samtida opera och musikteater och andra scenkonstuttryck. Samtida cirkus hänvisas till dans. Vi fördelar cirka 10 miljoner kronor om året till konstnärligt verksamma inom teater.

Vem kan söka?

Samtliga stipendier och bidrag är avsedda för enskilda, främst frilansande konstnärer utan fast anställning. För att få stöd ska du vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här i landet. Observera att du inte kan få stöd genom oss om du är studerande,  vilket gäller även masterutbildning.
Vi har inga medel till dramatiker utan hänvisar dig i så fall till Sveriges författarfond. Institutioner, fria grupper och motsvarande hänvisar vi till Statens kulturråd.

Du kan göra din ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst .
Se aktuella ansökningstider.

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Konstnärsnämnden strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse(nytt fr. o m 1 mars 2020)

Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stöd fattas av arbetsgruppen för teater- och filmkonstnärer. Långtidsstipendier fördelas av myndighetens styrelse, efter förslag från arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av nio ledamöter som utses av  styrelsen, samt en ordförande. Ledamöterna är själva professonellt verksamma inom teater eller film till exempel som regissörer, skådespelare, filmare eller producenter.

Kort beskrivning av stipendier inom teaterområdet

Arbetsstipendier
Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete i allmänhet, men kan även avse en vissa arbetsuppgifter eller utvecklingsarbeten.

Bidrag för internationellt kulturutbyte
Bidraget ges för att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för exempelvis gästspel eller andra projekt , men även till internationella samarbetsprojekt i Sverige.

Långtidsstipendier
Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Pensionsbidrag
Bidraget fördelas för närvarande inte. Bidrag som beslutats tidigare löper på livstid.

Projektbidrag
Bidraget ges till mer omfattande experiment, utvecklingsarbeten, produktioner eller samarbeten, alla med tidplan och budget.

Resebidrag
Bidraget kan sökas för utlandsresor som konstnärer själv initierar till exempel för att delta i kurser eller göra research.

Stora Teaterstipendiet
Inrättat år 2021 och ska årligen ges till en teaterkonstnär som förvaltar teaterkonstens hantverk och ställer sin expertis i det dramatiska berättandets tjänst. Stipendiet omfattar 200 000 kr och är inte sökbart.
 

 

Uppdaterad: 2021-12-10 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se