Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Bild & Form

Bild & Form

Konstnärsnämnden stödjer genom Bildkonstnärsfonden yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med olika stipendier och bidrag. Genom det internationella programmet Iaspis stödjer vi också deras internationella kontakter och utbyten.

Bildkonstnärsfonden är ett organ inom Konstnärsnämnden. Genom ett årligt anslag kallat Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer ersätter staten konstnärer för att deras verk visas offentligt för allmänheten. Anslaget är offentligrättsligt och har funnits sedan början av 1980-talet. Riksdag och regering ger riktlinjer för hur dessa pengar ska användas och fördelas genom stipendier till bild- och formkonstnärer. Bildkonstnärsfonden diskuterar regelbundet de olika stipendierna och gör förändringar när den anser att det behövs.

Vem kan söka?

Samtliga stipendier är avsedda för enskilda, främst frilansande konstnärer. Institutioner, fria grupper och motsvarande hänvisar vi till Statens kulturråd. För att få stöd ska man vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga verksamhet här i landet. Observera att man inte kan få stöd när man är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola (undantag kan lämnas för den som studerar på halvtid eller mindre).
Du kan göra din ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst eller ladda ned en pdf-blankett.

Hur bedöms en ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som regeringen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Ledamöterna i Bildkonstnärsfonden som granskar ansökningarna, strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga genrer, ålder, kön och verksamhetsort.

Vilka bedömer en ansökan?

Alla beslut om stipendier och bidrag fattas av Bildkonstnärsfonden, där ledamöterna har tillsatts av Konstnärsnämndens styrelse. De flesta är själva bild- eller formkonstnärer. Om jäv uppkommer kring en ansökan tillämpas Konstnärsnämndens jävsbestämmelser


Kort beskrivning av stipendier inom bild- och formområdet


Arbetsstipendier
Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete.

Projektbidrag 
Bidraget ges till experiment, utvecklingsarbeten eller samarbeten,
alla med tidplan och budget.

Assistentstipendier
Stipendiet ska finansiera en utvecklande arbetsperiod som assistent
till en erfaren kollega i Sverige eller utomlands.

Dynamostipendiet
Stipendiet tilldelas den som på eget uppdrag skapar nya möjligheter
för bild- eller formkonstnärer att möta sin publik.

Bildkonstnärsfondens Stora stipendium
Stipendiet ges till framstående bild- eller formkonstnärer som har
och har haft en stor betydelse för yngre kollegor.

Långtidsstipendier
Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Stipendium för internationellt utbyte och resebidrag
Detta är ett samlingsnamn för stipendier för utställningar, arbets- och
studievistelser utomlands och för internationella samarbetsprojekt i Sverige.

Residens
Fonden erbjuder även längre residens i Sverige och utomlands. 

Uppdaterad: 2022-01-10 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se