Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Musik / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom musik

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material.

Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom musikområdet delas främst ettåriga stipendier ut, cirka 200 stycken per år. Beloppet för ettåriga arbetsstipendier är i allmänhet 50 000 kr, medan de två- och femåriga är på 100 000 kr per år.

För att ansöka om ett långtidsstipendium gäller samma typer av arbetsprover och  ekonomiska uppgifter som för ett arbetsstipendium.
Läs mer om att ansöka här.

Ansökan

Du kan söka arbetsstipendium en gång om året,  se Ansökningstider. Ansökan ska företrädesvis göras online via Konstnärsnämndens e-tjänst. För att kunna söka bidrag via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank eller Telia.

OBS! Ansökan måste vara nämnden tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång.

Skulle du ändå vilja söka på blankett så finns ifyllningsbara PDF-filer på hemsidan att fylla i och skicka in.

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp i sista steget av ansökan. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan. Observera att fysiska arbetsprover ej returneras. Eventuella länkar till rörlig bild som kan skrivas i särskild ruta ersätter ej de obligatoriska ljudproven.

Ljudprov
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik . Ljudproven bör inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:
• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal
• din roll på ljudprovet

Begränsningar för ljudfiler: 
Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 min.

Ytterligare information om konvertering av ljudfiler.

Partitur
Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i PDF-filen.

Begränsningar för partitur:
Max antal filer: 3 st.

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är studerande på mer än 50 procent när beslut lämnas. Du kan inte heller vara studerande på mer än 50 procent under den period som bidraget avser. För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara stadigvarande bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över landet och till olika musikaliska uttryck.

Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut.

Beslutet meddelas per mejl eller post.

Bidraget kan inte betalas ut till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse

Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Utbetalning och skatt

Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto du uppgivit i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen redovisning.

Begränsning

Observera att, om du fått skattefria arbetsstipendier från Konstnärsnämnden de två senaste åren, kan du inte få sådant stipendium i år. Orsaken till detta är att upprepade skattefria stipendier därefter blir skattepliktiga även retroaktivt.

Uppdaterad: 2021-02-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se