Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Teater / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom teater

Arbetsstipendier ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att ägna dig åt eller fördjupa dig i ditt arbete under en viss tid. Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom teaterområdet delas främst ettåriga stipendier ut, cirka 20 stycken per år. Beloppet för ettåriga stipendier är för närvarande 70 000 kr.

Ansökan och beslut

Du kan söka arbetsstipendium en gång om året. Ansökan gör du på särskild blankett eller online via webbplatsen. Se ansökningstider. 
Din ansökan behandlas av arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer och beslutet meddelas per post eller e-post under hösten.

Utbetalning och skatt

Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto du uppgivit i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande.

Begränsning

Om du fått två skattefria arbetsstipendier eller målinriktade arbetsstipendier från Konstnärsnämnden de två senaste åren i följd, kan du inte få sådana stipendier i år.


Uppdaterad: 2015-11-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se