Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Gästbostad Paris, Frankrike

Gästbostad Paris, Frankrike

Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur – utlyser möjligheten att ansöka om vistelse med stipendium i gästbostad på Svenska Institutet i Paris.

Paris, Svenska Institutet

Svenska institutet och Konstnärsnämnden samarbetar kring gästbostäder i Paris. Konstnärsnämnden disponerar en av Svenska Institutets gästlägenheter för att erbjuda arbetsvistelse med stipendium för sina konstnärer. Syftet är bland annat att bidra till ökad mångfald av sökande och tillmötesgå konstnärers behov av kortare vistelser. Förhoppningen är att samarbetet ska fördjupa det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike.

Konstnärer verksamma inom bild- och formområdet har nu möjlighet att ansöka senast 18 februari om en månads vistelse i gästbostaden. Fyra stipendiater utses av Konstnärsnämnden inom ramen för den internationella verksamheten.

Ansökningsperiod: 11 januari - 18 februari 2021

Stipendium: Stipendierna omfattar 25 000 kr och avser att bidra till kostnader för resor och uppehälle under vistelsen. I ansökan anger du vilka perioder - gärna flera- du har möjlighet att åka.

Vistelseperioder:

4/10 – 31/10
3/11 – 30/11
2/12 – 29/12
3/1 – 30/1 (2022)

Boende: Svenska institutets sex gästlägenheter är belägna i Sveriges enda kulturhus utomlands: en 1500-talsbyggnad i Marias-kvarteren mitt i Paris. Under 2019 har lägenheterna renoverats och inretts av några av Sveriges främsta inredningsarkitekter och formgivare för att stärka designprofilen med hänsyn till kvalitet och hållbarhet.

Kort om Svenska institutet
Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. SI arbetar med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka relationer och utveckling. Svenska institutet i Paris, SI Paris, är en del av SI:s verksamhet.

Ansökan måste vara komplett när den lämnas in. Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i efterhand. Till ansökan ska bifogas 5-10 arbetsprover på representativa verk från de senaste två åren. Gör du din ansökan digitalt laddar du upp arbetsproverna i slutet av ansökan. Information om vilka filtyper som
godkänns samt storlek på arbetsproverna finns på www.konstnarsnamnden.se/arbetsprover.
Om du gör ansökan på pdf blankett kan du antingen fylla i den digitalt och maila till bildochform@konstnarsnamnden.se med arbetsprover bifogade till mailet eller skriva ut blanketten och skicka till oss per post.

I en ansökan utskriven på papper måste arbetsproverna rymmas inom ett stående A4-format (pappersansökan med arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt genom inskanning). Ange tillkomstår, titel, teknik och storlek för varje verk. Glöm inte att skriva namn och personnummer på bilagan. Bifoga inget ytterligare material som t.ex. kataloger och lösa skisser. Arbetsprover returneras inte.
Ansökan i pappersform skickas eller lämnas till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53
Stockholm.

För ytterligare information kontakta Karolina Pahlén, 08-506 550 55, karolina.pahlen@konstnarsnamnden.se

 

Uppdaterad: 2021-02-15 Tipsa om sidan

Fasad Svenska Institutet Foto: Julien Bourgeois 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se