Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Här har vi samlat aktuell information, anpassad till konstnärers sysselsättning och verksamhet. Här kan du som yrkesverksam konstnär läsa om vad som gäller när du exempelvis blir förälder eller pensionär och vad som gäller om du blir sjuk. Här finns också information om skatt och moms. Du kan också läsa tips och råd om avtal och upphovsrätt.  

Du navigerar i innehållet i menyn till vänster. Länkar till ytterligare relevant information hos Skatteverket, Försäkringskassan m.fl. hittar du i höger marginalen.  

Stöd, ersättningar och åtgärder under pandemin 

Nedan listar vi de mest relevanta åtgärder för yrkesverksamma konstnärer som regering och riksdag tagit fram för att lindra konsekvenserna av pandemin. 

Hur länge åtgärderna gäller och när de kan sökas varierar. Håll dig därför uppdaterad på respektive myndighets hemsida. På verksamt.se kan du hitta en samlad lista på åtgärder för företag. Information till företag till följd av coronaviruset - verksamt.se 

Stöden och åtgärderna har olika målgrupper, ansökningsdatum och kriterier som måste uppfyllas för att beviljas ersättning. Läs därför noga igenom vad som gäller och kontakta den ansvariga myndigheten om du har frågor.  

Behöver du information om de ordinarie och grundläggande reglerna för stöd och ersättningar så hittar du länkar till det i menyn till vänster. 

Stöd och åtgärder för aktörer i kultursektorn 

Regering och riksdag har löpande under pandemin beslutat om särskilda krismedel för aktörer inom konst- och kultursektorn. Krismedel har fördelats under olika perioder och till olika målgrupper av de olika kulturmyndigheterna. För att hålla dig uppdaterad om de olika stöden och ersättningarna för yrkesverksamma konstnärer och andra kulturaktörer, besök kulturmyndigheternas hemsidor regelbundet.  

Konstnärsnämnden (konstnarsnamnden.se)  

Sveriges författarfond (svff.se)  

Kulturrådet Krisstöd till kulturen (kulturradet.se)  

Svenska Filminstitutet Allmänna åtgärder covid-19 (filminstitutet.se)  

Utlysning och ansökan till de ordinarie bidragen och stipendierna fortsätter som vanligt på de olika kulturmyndigheterna. Besök respektive myndighets hemsida för utlysningsdatum. Bidrag och stipendier för resor och residens kan tillfälligt ha ändrats på grund av pandemin. 

Du kan även kontakta kulturförvaltningen i den kommun och/eller den region där du är verksam för att höra om det finns särskilda åtgärder och/eller ordinarie bidrag att söka.  

Tillfälliga förändringar i rätten till stöd och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom 

För att mildra konsekvenserna av pandemin har regeringen beslutat om en del tillfälliga förändringar och lättnader vad gäller rätten till ersättningar och stöd vid arbetslöshet och sjukdom.  

A-kassa vid arbetslöshet 

Reglerna (kallas för arbetsvillkoren) för hur länge och hur mycket du måste ha arbetat innan du blev arbetslös för att få ersättning från a-kassan har tillfälligt sänkts. Nivån på ersättningen från a-kassan har även höjts.  

Dessa tillfälliga ändringar gäller till och med december 2022. 

För att få a-kassa måste du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 

Kultur och media – kriterier för att bli inskriven - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

Arbetslös - vad händer nu? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

Du ska också kontakta din a-kassa. Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om medlemskap och grundersättning i samband med att du blir arbetslös. Om du inte vill bli medlem i en a-kassa kan du ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan Alfakassan - Hem.  

Här hittar du en lista på alla a-kassor. Startsida - Sveriges a-kassor 

Nedan ser du exempel på a-kassor som har avdelningar för yrkesverksamma konstnärer i olika branscher.  

A-kassa - Scen & Film (scenochfilm.se) - Kulturarbete (unionensakassa.se) 

A-kassan | Musikerförbundet (musikerforbundet.se)  - Sök - Handelsanställdas förbund 

Kraven för att söka a-kassa för dig som har enskild firma har också tillfälligt sänkts

För att ha rätt till a-kassa behöver du anmäla din enskilda firma som vilande, anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och kontakta din a-kassa. 

De tillfälliga lättnaderna för vilande företag gäller 2021 ut. De tillfälliga lättnaderna för vilande företag gäller 2021 ut. Regeringen har beslutat att en företagare kan, med bibehållen arbetslöshetsersättning, vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier om syftet är att senare kunna återuppta verksamheten.

De tillfälliga reglerna innebär också att du har möjligt att söka ersättning från a-kassan vid vilande verksamhet flera gånger och det behöver inte gå 5 år mellan gångerna som är det som vanligtvis gäller.  

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har enskild firma och blir arbetslös.  

Aktiebolag, enskild firma eller familjeföretag (unionensakassa.se) 

Tillfälliga regler - Småföretagarnas a-kassa (smakassa.se) 

Företagares rätt till ersättning - Handelsanställdas förbund 

Hem - Småföretagarnas a-kassa (smakassa.se)  

Som anställd med flera kortare anställningar hos olika arbetsgivare eller om du använder ett faktureringstjänstföretag kan du komma att betraktas som självständig uppdragstagare och inte som anställd. Du kan då behöva förklara för din a-kassa hur arbetsmarknaden i din bransch ser ut. Ta hjälp av din bransch- eller yrkesorganisation om du är medlem. Läs mer på t.ex. Kulturarbete (unionensakassa.se) 

Korttidsarbete för dig som är anställd i eget aktiebolag eller i någon annans företag 

Har du aktiebolag som du tar ut lön från kan du anmäla korttidsarbete. Om du är anställd kan din arbetsgivare anmäla korttidsarbete för dig. 

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att du, som är anställd i ditt aktiebolag, eller någon annans företag, går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver sägas upp. Kostnaden för detta delas av företaget, dig och staten (genom Tillväxtverket)Läs mer här Stöd till arbetsgivare med anledning av coronaviruset - verksamt.se 

Ersättning vid sjukdom för anställda eller de med egen verksamhet 

Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se) 

Både anställda och de som driver egen verksamhet har rätt till ersättning för sina karensdagar. Du ansöker om det hos Försäkringskassan. Ersättningen kan sökas retroaktivt från och med den 11 mars 2020.  Ersättning för karensen gäller för närvarande till och med 30 juni2021.  

För anställda 

För dig som är anställd på hel- eller deltid så finns information om din sjuklön och andra ersättningar från Försäkringskassan här Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)  

Sjuklönen beräknas utifrån din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Ersättning för sjuklönekostnader (forsakringskassan.se) 

För dig med enskild firma så fungerar sjukpenningen så här under pandemin 

Du sjukanmäler dig till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning för dig.  Sjukpenning för dig med enskild firma (forsakringskassan.se)    Sjuklönen beräknas utifrån din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Ersättning för sjuklönekostnader (forsakringskassan.se) 

Sjukpenning för dig med eget aktiebolag under pandemin

Om du driver eget aktiebolag som du tar ut lön från så räknas detta som en vanlig anställning, se ovan. Aktiebolaget har i och med pandemin rätt att söka ersättning för din sjuklön från Försäkringskassan Ersättning för sjuklönekostnader (forsakringskassan.se).Sjuklönen beräknas utifrån din SGI, sjukpenninggrundande inkomst  

Återbetalning av studielån under pandemin 

Reglerna för att få anstånd eller tillfällig nedsättning av summan du ska betala av ditt studielån har lättats upp tillfälligt under pandemin. 

Betala tillbaka – med anledning av coronaviruset - CSN 

Här kan du läsa om de generella reglerna när du har Svårt att betala - CSN 

För dig som är yrkesverksam konstnär med enskild firma eller företag 

För att stötta de som driver enskild firma eller eget företag har regering och riksdag tagit fram olika stöd och åtgärder. Här har vi listat några stödinsatser som kan beröra dig som företagande konstnär. 

Förslag och beslut för stöden kan komma att ändras så håll dig uppdaterad. På verksamt.se hittar du de flesta av de stöd och åtgärder som tagits fram för de som har eget företag. Skatteverket förklarar också vilka tillfälliga åtgärder som finns och vilka kriterier som gäller för de olika stöden och åtgärderna Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket 

Stöden och åtgärderna har olika kriterier och olika ansökningsperioder. Därför är det viktigt att du noga läser om respektive åtgärd hos den ansvariga myndigheten.  

För dig med enskild firma 

Ersättning vid minskad omsättning på grund av pandemin 

För dig som har enskild firma finns det möjlighet att söka ersättning vid minskad omsättning på grund av pandemin. Du kan beviljas omsättningsstöd för del av din förlorade omsättning om du driver enskild firma och bland annat har förlorat en väsentlig del av din omsättning på grund av pandemin och inte har fått arbetslöshetsersättning under den aktuella perioden. 

Läs mer på Omsättningsstöd - verksamt.se Läs mer om vad som gäller och när du kan söka på din regions Länsstyrelses hemsida https://www.lansstyrelsen.se. Ansökan gör du sedan via Bolagsverkets hemsida. Logga in på Mina Sidor - E-tjänster - Boverket Minimikrav för omsättning för hela 2019 för att kunna söka

Period ansökan gäller Ersättningsnivå, %  av omsättningen för samma period 2019
Minimikrav för omsättning för hela 2019 för att kunna söka
Augusti-oktober 2020
75% av omsättningen för augusti-oktober 2019
200,000 kr för hela 2019
November-december 2020
90% av omsättningen för november-december 2019
180,000 kr för hela 2019
Januari-februari 2021
90% av omsättningen för januari-februari 2019 180,000 kr för hela 2019
Mars-juni 2021

90% av omsättningen för mars-juni 2019

180,000 kr för hela 2019

Varje företag kan få maximalt 168 000 kronor i stöd. Sista ansökningsdagen är 30 april 2021. 

Håll dig uppdaterad för möjlighet att söka stöd för kommande perioder under 2021. 

Regeringen har meddelat att det kommer att finnas möjlighet att söka omsättningsstöd även för juli - september 2021. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare - Regeringen.se   

Kriterier och belopp kan skilja sig från tidigare ansökningsperioder.  

Läs mer på : Omsättningsstöd - verksamt.se  

Omställningsstöd 

Om du har höga fasta kostnader kan du även söka omställningsstöd. Det innebär att du får ersättning för en del av de fasta kostnader som du har svårt att klara av att betala på grund av minskad omsättning. Som fasta kostnader räknas till exempel om du hyr eller leasar maskiner. Information om omställningsstödet hittar du på Stöd vid minskad omsättning - verksamt.se och du söker stödet på Omställningsstöd till följd av corona | Skatteverket 

För dig med enskild firma eller aktiebolag 

Temporära skatte- och momslättnader  

Om du har enskild firma eller aktiebolag så kan du ändra din preliminära inkomstdeklaration för 2021 om du beräknar att ditt resultat kommer att bli sämre än du trodde. Då får du betala mindre eller ingen preliminär F-skatt de kommande månaderna. Skulle förhållandena ändras igen så kan du lämna in ytterligare en ny preliminär inkomstdeklaration när som helts under året. 

Du kan också få din skatteåterbäring för 2020 utbetald innan juni 2021 genom att justera den preliminära skatt som du redan betalat in för 2020.  

Det finns också möjlighet att ansöka om att få skjuta upp inbetalningen av moms och andra skatter för ditt företag. Det innebär att du får betala momsen vid senare tillfälle tillsammans med ränta och en avgift. Mer information hittar du på Tillfälligt anstånd med skattebetalning | Skatteverket 

I och med pandemin kan du som driver egen verksamhet byta redovisningsperiod för momsen. Det kan innebära att du får längre kredittid för betalning av momsen. Din årsomsättning får dock inte vara över 3 miljoner kronor. Läs mer på Redovisa och betala moms - verksamt.se  och på Skatteverkets hemsida.  

Läs mer om åtgärderna här Hjälp till företag med betalningssvårigheter - verksamt.se  

Andra åtgärder för företag under pandemin   

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket 

För företagare med anledning av covid-19 - Regeringen.se  

Nedan listar vi ytterligare åtgärder för att underlätta för företag under pandemin. Kriterierna för att beviljas dessa varierar och kan vara svåra att uppfylla för enskild firma, aktiebolag eller annan verksamhet med låg omsättning.  

Hyresstöd Hyresstöd - Regeringen.se   

Hyresvärdar som hyr ut lokaler till verksamma in kulturbranschen har möjlighet att söka ersättning för sänkt hyra under våren 2021, till och med 30 juni 2021.  

Nedsättning av egenavgifter Egenavgifter | Skatteverket 

Högre periodiseringsfond Periodiseringsfond | Skatteverket 

Moms på kundförluster under coronapandemin  Kundförluster – om kunden inte kan betala | Skatteverket  

Statlig företagsakut för lån  

Läs mer på Almi.Samlad information med anledning av pandemin - almi 

Företagsakuten öppnar för ansökningar - Riksgälden.se (riksgalden.se) 

Tips från kultursektorns branschorganisationer under pandemin  

De olika bransch- och yrkesorganisationerna har information även för dig som inte är medlem. Informationen är kan vara relevant även om du är yrkesverksam i en annan konstnärlig bransch.

Fackförbundet för scen och film har information om corona både för dig som är anställd och dig som driver egen verksamhet. Om corona och ditt arbete - Scen & Film (scenochfilm.se) 

Konstnärernas riksorganisation har en checklista för krishantering under pandemin. Coronarelaterade länkar Konstnärernas Riksorganisation | Konstnärernas Riksorganisation (kro.se) 

SAMI  I ett akut läge... - SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation 

Sveriges författarförbund . Corona – råd och information - Författarförbundet (forfattarforbundet.se) 

Att skriva avtal är viktigt  

Pandemin har tydliggjort vikten av att skriva avtal mellan dig som uppdragstagare och dina uppdragsgivare och dina eventuella uppdragstagare. Ett avtal behöver inte vara komplicerat men det är bra om det är skriftligt även om ett muntligt avtal också gäller. Om du och din uppdragsgivare har kommit överens via email se till att spara dem. Om ni har kommit överens muntligt, skriv ner det ni kommit överens om och maila det till uppdragsgivaren så att ni kan stämma av att ni är överens.  

Minst bör avtalet innehålla vad du ska göra för, leverera till, uppdragsgivare, när detta ska ske eller under vilken period samt hur mycket arvode ni kommit överens om. Det är bra om ni också tar upp vad som händer om uppdraget behöver ställas in eller skjutas upp. Läs mer om att skriva avtal i Konstnärsnämndens handbok i företagande för konstnärligt företagande 

Rekommenderade minimiarvoden hittar du ofta på din branschorganisations hemsida och på Klys hemsida.  Här finns tips på vad ett avtal kan innehålla Skriva avtal - verksamt.se  

 

Uppdaterad: 2021-07-09 Tipsa om sidan
Konstnärsnämnden använder begreppet konstnär för yrkesverksamma upphovspersoner och/eller utövare inom samtliga konstområden.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se