Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Teater / Projektbidrag

Projektbidrag inom teater

Projektbidrag kan du söka för omfattande experiment, utvecklingsarbete och viss produktion. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Inom teaterområdet delas ca 15-20 projektbidrag ut varje år. Beloppen brukar variera mellan cirka 50 000 och 200 000 kr.

Du kan till exempel söka stöd för att genomföra en workshop inför en föreställning, för att pröva nya arbetssätt, utveckla nya tekniker eller för nya samarbeten. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och andra medverkande, material, lokalhyra eller resor.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om projektbidrag en gång om året.. Använd särskild blankett eller ansök online via webbplatsen. Se ansökningstider.
I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger projektets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå gärna igenom din projektbeskrivning och kontrollera att du fått med information om vad ditt projekt går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det. Om du uppger övriga medverkande i ansökan är du skyldig att informera dem om det i förväg.

Din ansökan behandlas av arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer och beslut meddelas per post eller e-post.

Utbetalning och skatt

Projektbidrag måste hämtas ut under samma år det beviljats. Använd den rekvistionsblankett som följer med beslutsmeddelandet. Vi kan endast betala ut bidraget till den konstnär som fått det eller till konstnärens enskilda firma – inte till andra typer av företag, ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse. Vi betalar inte heller ut det till andra medverkande i projektet.

Projektbidrag räknas som skattepliktig inkomst för mottagaren. Om du använder bidraget eller en del av det som lön till dig själv blir det pensionsgrundande. Om bidraget används för att avlöna andra medverkande är du ansvarig för att betala in skatt och sociala avgifter för dessa. Kontakta gärna Skatteverket om du har frågor om hur du ska göra.

Läs mer på Konstnärsguiden om"Att deklarera stipendier och bidrag"

Redovisning

Bidraget ska redovisas skriftligen inom en månad efter att projektet - eller den del av projektet som bidraget gäller - slutförts, dock senast inom två år från att du fått det. I redovisningen vill vi veta följande:

  • hur och när har du arbetat med projektet
  • vad och hur blev resultatet
  • vilka erfarenheter har du gjort
  • till vad har bidraget använts (till exempel egen lön, lön till andra, material och så vidare)
  • har projektet fått ekonomiskt stöd från annat håll (till exempel statlig, regional eller kommunal institution, annan organisation eller företag)
  • hur har det framgått att projektet stötts av Konstnärsnämnden.

Redovisningen skickar du per brev eller e-post med rubriken "Redovisning av projektbidrag inom teater". Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.

 

 

Uppdaterad: 2015-11-26 Tipsa om sidan

SAMMANFATTANDE INFORMATION:

Om projektbidraget
Läs här pdf>>

Arbetsprov och format
Läs här pdf>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se