Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Integrity Policy

Om dataskydd och hur vi hanterar personuppgifter

I Sverige gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som är gemensam för alla EU-medlemsstater. Syftet med den är bland annat att skärpa säkerheten kring enskildas personuppgifter. Vi har också en nationell lagstiftning, Dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen.

Det är centralt för Konstnärsnämnden att du ska känna dig trygg i att vi skyddar din personliga integritet. Det gör vi genom att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har också ett dataskyddsombud som granskar att vi gör det.  Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst ner på sidan.

Vad menas med personuppgifter och personuppgiftsansvar?

Personuppgifter är uppgifter som på olika sätt kan kopplas till dig. Det kan vara vanliga uppgifter som ditt namn, din mejladress eller postadress, men det kan även vara exempelvis bilder. Konstnärsnämnden är ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter som vi samlar in.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi på Konstnärsnämnden gör med dina personuppgifter, som när vi samlar in, sorterar eller bearbetar uppgifterna på annat sätt. Det kan till exempel vara personuppgifter som lämnas i dessa sammanhang:

  • Prenumeration av vårt nyhetsbrev: Dina uppgifter sparas bara så länge du är prenumerant och efter givet samtycke. När du tar tillbaka ditt samtycke så raderar vi din e-postadress, både hos oss och hos den leverantör som levererar mjukvaran för utskick av våra nyhetsbrev.
  • Ansökan: När du skickar in en ansökan till exempelvis ett stipendium blir dina personuppgifter en del av en allmän handling. Det betyder att de aldrig försvinner helt. Vi använder främst uppgifterna till att bereda ansökningar. Uppgifterna används också för att ta fram statistik samt analysera och utreda konstnärers villkor. Det gör vi eftersom det är vårt uppdrag som statlig myndighet. I analyser och sammanställningar kan enskildas personuppgifter inte identifieras.
  • Anmälan till seminarier, konferenser och andra evenemang som Konstnärsnämnden arrangerar: Dina uppgifter sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga tills arrangemanget är genomfört.

Varför behandlar Konstnärsnämnden personuppgifter?

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi ska verka för konstnärlig utveckling. Det gör vi genom att:

  • fördela stipendier och bidrag
  • analysera och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor
  • ha ett internationellt utbyte och samarbete.

Det här är uppdrag som regleras i flera olika lagtexter, och därför ligger det i allmänhetens intresse att vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete.

Du har rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Vill du veta om och på vilka sätt Konstnärsnämnden behandlar personuppgifter om just dig? Skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att begära radering av personuppgifter och begränsning av behandling.

Offentlighetsprincipen

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet och det innebär att många uppgifter som skickas till oss är endel av allmänna handlingar. Det inkluderar bland annat e-postmeddelanden och uppgifter som lämnas i samband med att du söker stipendier eller bidrag.

Observera: I de fall som personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi enligt svensk grundlag inte radera dem. Offentlighetsprincipen bygger på grundlagen Tryckfrihetsförordningen som säger att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Kontakta oss

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Telefon: +46 8 506 550 00

Dataskyddsombud: Roger Broberg