Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stöd av mindre betydelse

Information om stöd av mindre betydelse

När offentliga medel gynnar en enskild verksamhet och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd. Enligt EU-fördraget (artikel 107.1) gäller ett principförbud mot statsstöd inom den gemensamma marknaden.

Det finns dock undantag från detta förbud och Konstnärsnämndens förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer omfattas av det undantag som gäller för det EU kallar stöd av mindre betydelse.

Undantaget gäller under förutsättning att stödmottagaren sammantaget inte beviljas mer än 200 000 euro i statsstöd under en treårsperiod.

Tillväxtverket sammanställning av stöd av mindre betydelse

Stöd av mindre betydelse kan vara såväl i form av bidrag som subventioner från det offentliga. De stödformer som är mest troliga att enskilda konstnärer omfattas av är vid sidan av Konstnärsnämndens stipendier och bidrag vissa stöd från Författarfonden. Men även särskilt riktade företagsstöd från t.ex. Almi, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Vinnova och regioner kan vara aktuella. Det kan också gälla nedsättning av sociala avgifter för företagare.

Stöd av mindre betydelse kallas ibland även försumbart stöd eller de minimisstöd

Hur vet jag om ett stöd räknas som ett stöd av mindre betydelse?
- Det ska framgå i samband med utlysningen av stödet. Det ska också framgå i beslut om eventuellt stöd.

Vad händer om det sammanlagda stödbeloppet överskrider EU:s tak för stöd av mindre betydelse?
Om takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids gäller att hela stödbeloppet som medfört ett överskridande ska återkrävas.
Uppdaterad: 2021-08-27 Tipsa om sidan

Kommissionens förordning 1407/2013 om stöd av mindre betydelse

 

Information på engelska

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se