Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Stipendium för danceWEBs sommarprogram

Hero Bakgrundspattern

Är du ung dansare eller koreograf inom samtida dans som vill utveckla ditt konstnärsskap i ett internationellt sammanhang? Då kan du söka till danceWEB Europes sommarprogram i Wien. Konstnärsnämndens internationella program för dans samarbetar med danceWEB Europe som är ett nätverk av dansare koreografer, danskompanier, mfl.

Varje år arrangerar danceWEB ett sommarprogram i Wien där unga professionella dansare och koreografer under fem veckor får vidareutbilda sig inom samtida dans i ett multinationellt sammanhang. Dansprogrammet ger stipendium till svenska danskonstnärer som blivit antagna till danceWEBs sommarprogram. Observera att ansökan till danceWEBs sommarprogram görs via danceWEB och inte via Konstnärsnämnden.

 • DanceWEBs sommarprogram vänder sig till unga dansare och koreografer som vill utvecklas inom samtida dans.

  Stipendiet kan sökas av dig som är yrkesverksam dansare eller koreograf. Går du en konstnärlig grundutbildning/masterutbildning vid en konstnärlig högskola, kan du inte få stöd genom Konstnärsnämnden.

  Läs mer om ansökningskriterierna på danceWEBs hemsida

 • The Enhanced danceWEB Europe Scholarship Programme for Contemporary Dance är ett fem veckor långt program som äger rum i samband med festivalen ImPulsTanz. Ett femtiotal unga dansare och koreografer deltar varje sommar.

  Programmet fokuserar på idé- och kunskapsutbyte, fortbildning och på möten med internationellt erkända danskonstnärer vid ImPulzTanz-festivalen. Varje år har stipendieprogrammet en ny konstnärlig ledare och coach som rekryteras bland till exempel koreografer som spelat stor roll för den samtida dansens utveckling på senare år.

  Kostnaden för de svenska danskonstnärer som blivit utvalda av danceWEB att medverka i programmet delas mellan Konstnärsnämnden, staden Wien och EU. Konstnärsnämnden betalar även den svenska deltagarens resekostnader.

 • Ansökan till danceWEBs sommarprogram görs via danceWEBs hemsida. Observera att du inte skickar ansökan till Konstnärsnämnden.

  Sista ansökningsdag är i mitten av december varje år.

  De svenska stipendiaterna utses efter förslag från danceWEB.

  Till danceWEBs hemsida

 • Om du beviljas stipendium ska du lämna en skriftlig rapport om ditt deltagande i programmet till Konstnärsnämnden efter sommaren.

 • Årsvis presentation av tidigare stipendiater som medverkat vid danceWEBs sommarprogram

  2022: Lohi Lauri, Elisabeth Raymond, Maria Teresa Tanzarella

  2020-2021: Elise Brewer, Andreas Haglund, Klara Utke Acs, Tyra Wigg, Gergo David Farkas

  2019: Stina Fors

  2018: Lisa Schåman

  2017: Erik Linghede, Dario Barreto Damas

  2016: Sindri Runudde, Robert Malmborg

  2015: Louise Dahl

  2014: Sanna Blennow, Lisa Raeder

  2013: Rebecka Stillman

  2012: Aloun Marchal, Pontus Pettersson, Tova Gerge

  2011: Ofelia Jarl Ortega, Clara Lee Lundberg

  2010: Linda Blomqvist, Kristina Oom, Tara Motazed Kivani

  2009: Josefin Larson Olin, Stina Nyberg, Helena Stenkvist

  2008: Christopher Engdahl, Gilda Stillbäck, Niklas Valenti

  2007: Robin Jonsson, Jennie Lindström

  2006: Charlotta Ruth

  2005: Malin Astner

  2004: Ulrika Kinn Svensson, Johanna Klint

  2003: Rani Nair, Maria Öhman

  2002: Minna Kiper

  2001: Fernanda Lind Echenique, Tove Salmgren

  2000: Hanna Hedman

  1999: Palle Dyrvall

  1998: Anna Källblad