Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens i London, Delfina

För dig som har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, IASPIS, samarbetar med en rad olika residensprogram runt om i världen. Utöver en arbetsplats/ateljé får stipendiaten tillgång till bostad samt ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Syftet med Konstnärsnämndens residens i utlandet är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet.

Två konstnärer vid ett dukat bord, en av dem talar

Foto: Ollie Harrop

Foto: Ollie Harrop, Josefin Vargö stipendiat Delfina 2019

Beskrivning av residenset

Delfina Foundation är en oberoende, ideell stiftelse som arbetar för att möjliggöra konstnärligt utbyte och stödja konstnärliga praktiker genom residens, partnerskap och programverksamhet.

Delfina Foundation grundades 2007 och arbetar för att skapa möjligheter för konstnärer, curatorer och författare att reflektera över vad de gör, positionera sina praktiker i en internationell diskurs och nätverka med kollegor.

Genom att erbjuda ett fokuserat och socialt sammanhang vill residensprogrammet främja samarbeten mellan konstnärer och andra utövare, bistå idéer att växa och stödja utvecklingen av nya projekt. Gemensamma sammankomster är ett regelbundet inslag i residensprogrammet.

 • Delfina Foundation ligger i en byggnad på 31 Catherine Place i centrala London, nära Buckingham Palace. Residenset lämpar sig bäst förskrivbordsarbete och passar inte rumsligt  krävande praktiker då det varken finns verkstäder eller ateljélokal.

  De internationella stipendiaterna (6 – 8 personer) bor i ett intilliggande hus där alla har eget rum med arbetsplats, delat kök och badrum.

  Bostaden och residensets upplägg gör att det inte går att ta med sig partner, barn eller husdjur till residenset.

 • 3 månader 2023

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

 • 70 000 kr. Stipendiet skall täcka resor, levnadsomkostnader och vissa materialkostnader under residenset.

 • Residensets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Åsa Sonjasdotter (2022)

  Rut Karin Zettergren (2020)

  Josefin Vargö (2019)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom bild och form.

  Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo/grupp skall en av er göra ansökan och i texten ange ytterligare konstnärer som ansökan gäller. Den sökande bifogar egna arbetsprover eller för duon/gruppen gemensamma arbetsprover. Observera att om ansökan blir beviljad får man dela på stipendiesumman.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.

  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.
  Antal filer: 5-10
  Filformat: jpg, mp3, mp4, mov
  Storlek filer totalt: 60 mb

  Du kan skicka ansökan på papper eller via e-post

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”.

  Ansökan per e-post

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav. Ledamöterna i Bildkonstnärsfondens delegation för IASPIS  läser sedan din ansökan. Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Bildkonstnärsfondens delegation för IASPIS väljer ut 3–5 kandidater för residenset varpå residensets ledning gör ett första- och andrahandsval. Beslutet fattas därefter av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild och form”. Använd IASPIS logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

   

Vanliga frågor kring ansökan