Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur konstnarsnamnden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig.  Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från konstnarsnamnden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta Konstnärsnämnden på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmänna brister

 • Sidan är inte anpassad för mobiler eller skärmar mindre än datorskärmar.
 • Viewport-tagg saknas, vilket är en tagg kan göra det enklare att läsa på mobila enheter även om sidan i sig inte är mobilanpassad.
 • Länkar (text och bild) har för små klickområden, vilket gör det svårare att träffa rätt på enheter där du bara navigerar med fingrarna.
 • Ordförslag vid sökning och inmatning ges ej.
 • Det finns länkar som inte går att klicka på, eftersom de ligger under ett osynligt lager.
 • Det saknas en överskådlig webbplatskarta, ett bra alternativt sätt för användaren att navigera på sidan.
 • Det finns ingen smart 404-sida som leder den felnavigerade användaren i rätt riktning.
 • Texterna är på webbsidan är överlag inte förenliga med klarspråk.
 • Sidan saknar kontaktformulär för att meddela tillgänglighetsbrister med.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder saknar beskrivande alt-texter.
 • Formulärfälten är inte uppmarkerade i koden.
 • Vad sidans olika delar har för roller är inte tydligt angivet i koden.
 • HTML-taggen saknar lang-attribut. Attributet gör det tydligare för digitala text till tal-uppläsare att välja rätt språk.
 • Möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll saknas.
 • Hjälpmedel kan inte presentera meddelanden som inte är i fokus.
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter.
 • Filmerna på sidan saknar syntolkning.
 • PDF:er inte fullt ut anpassade för tillgänglighet.
 • Hemsidans viktigaste menyer är placerade på olika platser.

Användning med nedsatt syn

 • För litet typsnitt. Svårt att läsa, speciellt på mobil. Storleken bör vara minst 12px på minst 60% av sidan.

Problem vid användning utan eller med nedsatt hörsel

 • Flera filmer på sidan saknar textning.

En ny webbplats är för närvarande under utveckling och vår ambition är att den ska åtgärda tillgänglighetsproblemen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Konstnärsnämnden.
Senaste bedömningen gjordes den 21:e februari 2020.

Granskningsmetoder

Redogörelsen uppdaterades senast den 21:e februari 2020.

Uppdaterad: 2020-07-01 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se