Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur konstnarsnamnden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig.  Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från konstnarsnamnden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

 Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta Konstnärsnämnden på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmänna brister

Innehåll

 • Sidan saknar kontaktformulär för att meddela tillgänglighetsbrister med.
 • Tabeller används på webbplatsen. Vissa hjälpmedel har svårt att läsa tabellernas innehåll.
 • Alla texter på webbsidan är inte skrivna med klarspråk.
 • Ordförslag vid sökning och inmatning ges ej.

Design

 • Sidan är inte anpassad för mobiler eller skärmar mindre än datorskärmar.
 • Länkar (text och bild) har för små klickområden, vilket gör det svårare att träffa rätt på enheter där du bara navigerar med fingrarna.
 • Det saknas en överskådlig webbplatskarta, ett bra alternativt sätt för användaren att navigera på sidan.
 • Det finns ingen smart 404-sida som leder den felnavigerade användaren i rätt riktning.
 • Det finns länkar som inte går att klicka på, eftersom de ligger under ett osynligt lager.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder saknar beskrivande alt-texter.
 • Formulär är inte korrekt markerade.
 • Sidans olika delar är inte tydligt angivna i koden.
 • Vilket språk webbsidorna har är inte tydligt angivet .
 • Möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll saknas.
 • Hjälpmedel kan inte presentera meddelanden som inte är i fokus.
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter.
 • Filmerna på sidan saknar syntolkning.
 • PDF:er inte fullt ut anpassade för tillgänglighet.
 • Hemsidans viktigaste menyer är placerade på olika platser.

Användning med nedsatt syn

 • låg konstrast mellan text och bakgrund och knappar.
 • Vissa texter har ett för litet typsnitt. Detta gör det svårt att läsa, speciellt på mobil.

Problem vid användning utan eller med nedsatt hörsel

 • Flera filmer på sidan saknar textning.

En ny webbplats är för närvarande under utveckling och vår ambition är att den ska åtgärda tillgänglighetsproblemen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Konstnärsnämnden.
Senaste bedömningen gjordes den 21:e februari 2020.

Tillgänglighet i Konstnärsnämndens e-tjänst

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för vår e-tjänst på Konstnärsnämnden. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Konstnärsnämndens e-tjänst uppfyller inte alla kritierier enligt WCAG 2.1 på nivå AA.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem inom de närmaste åren.

Brister i Konstnärsnämndens e-tjänst

För dig med nedsatt rörelseförmåga

 • Delar av tjänsten kan vara svåra att använda utan mus.
 • Det är svårt att se vilket element på sidan som har tangentbordsfokus.
 • Vid navigering med tangentbord (tabb) kommer innehållet inte alltid i en logisk ordning.
 • Ledtexter i formulär är inte alltid korrekt kopplade till det fält de tillhör, så du kan inte alltid klicka på ledtexten för att ändra en kryssruta.

För dig med nedsatt färgseende

 • Kontrasten mellan text och bakgrund är otillräcklig på vissa ställen.

För dig med nedsatt syn

 • Tjänsten saknar viss information till hjälpmedel som exempelvis skärmläsare, vilket gör den svår att använda.
 • Delar av tjänsten kan vara svåra att använda utan mus.
 • Innehållet på sidorna kommer inte alltid i en logisk ordning.
 • Länktexter är inte alltid begripliga om de tas ur sitt sammanhang.
 • Ledtexter och felmeddelanden i formulär är inte alltid korrekt kopplade till det fält de tillhör.
 • Layouten anpassar sig inte tillräckligt bra efter storleken på displayen, vilket gör tjänsten besvärlig att använda med förstorande hjälpmedel.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund är otillräcklig på vissa ställen.

För dig med begränsad kognitiv förmåga

 • Vissa inmatningsfält saknar en tydlig ledtext.
 • Det kan vara svårt att se vilken länk eller vilket fält på sidan som har tangentbordsfokus.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

 Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta Konstnärsnämnden på följande sätt:

Granskningsmetoder

Redogörelsen uppdaterades senast den 25:e september 2020.

 

Uppdaterad: 2020-09-25 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se