Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens uppgifter

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Inom Regeringskansliet ansvarar Kulturdepartementet för Konstnärsnämnden och konstnärspolitiken. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Detta sker genom

  • Att lyfta konstnärspolitiska frågor nationellt och internationellt i dialog med andra  myndigheter och organisationer
  • Att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande
  • Att ge ekonomiskt stöd i form av stipendier och bidrag
  • Att utveckla konstnärers möjligheter till internationellt och interkulturellt utbyte

Konstnärsnämnden ska genom sin verksamhet förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdag och regering har beslutat om.

I organisationen på sammanlagt 88 personer är merparten konstnärer eller experter från konstområdena som bereder och beslutar om de medel som myndigheten disponerar till stöd för konstnärlig verksamhet. 

På Konstnärsnämndens kansli på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm arbetar idag 32 personer, varav 8 personer särskilt arbetar med att genomföra Konstnärsnämndens tre internationella program för konstnärer inom bild- och form, musik respektive dans.Uppdaterad: 2020-01-16 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se