Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Årsredovisningar

Årsredovisningar

Här kan du läsa om och ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar. I årsredovisningarna framgår hur vi arbetat för att uppnå de mål som regeringen gett oss som myndighet. De innehåller också resultat- och balansräkningar.

Konstnärsnämndens årsredovisning 2016 

Konstnärsnämnden har 2016 lyft fram den nationella konstnärspolitiken genom de breda uppdrag och den omfattande verksamhet som myndigheten årligen genomför. Myndigheten har främjat att konstnärspolitiska strukturer stärks nationellt, regionalt och lokalt. Konstnärsnämnden har genom sitt uppdrag Kulturbryggan stärkt nyskapande projekt inom en bredare kultursektor.

Med de nya globala målen kallade Agenda 2030 kopplas även denna myndighet ihop med ett arbete för en bättre värld. De nya FN-målen gäller alla länder dvs. även oss nationellt. Det knyter ihop myndighetens arbete nationellt och internationellt.

 I december 2016 publicerade Konstnärsnämnden rapporten Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor. Den pekar på en stark storstadscentrering bland konstnärerna och att deras inkomster inte följt med i den allmänna löneutvecklingen de senaste 10 åren. Ett omfattande faktaunderlag som troligtvis kommer att ligga till grund för kommande konstnärspolitiska motioner och reformer.

 Myndigheten har tagit emot över 8 400 ansökningar om stipendier och bidrag till enskilda konstnärer och om projektstöd inom Kulturbryggan. Konstnärsnämnden har beslutat om totalt 2 200, även löpande, bidrag. Den totala omslutningen blev 187 mnkr.

Ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar:

Konstnärsnämndens årsredovisning 2016

Konstnärsnämndens årsredovisning 2015

Statistikrapport för 2015

Konstnärsnämndens årsredovisning 2014

Konstnärsnämndens årsredovisning 2013 

Konstnärsnämndens årsredovisning 2012

Konstnärsnämndens årsredovisning 2011

Konstnärsnämndens årsredovisning 2010

Konstnärsnämndens årsredovisning 2009

Konstnärsnämndens årsredovisning 2008

Konstnärsnämndens årsredovisning 2007

Konstnärsnämndens årsredovisning 2006

Konstnärsnämndens årsredovisning 2005

Uppdaterad: 2017-03-03 Tipsa om sidan

Relaterad information


  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se