Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Remissvar

Konstnärsnämnden svarar varje år på flera remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. Här presenteras Konsntärsnämndens svar på remisser från regeringskansliet och andra instanser.

Remissvar grupperat på år i flikarna till vänster.

Remissvar 2021

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian – Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Ds 2021:30

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian – Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt Fi2021/03225

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian – Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian – Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen Ds 2021:24

Konstnärsnämndens yttrande om: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (2021–00071)

Konstnärsnämndens yttrande om: Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet - SOU 2021:74

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian - Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad (Fi2021/00735)

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian - Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (S2021/02250)

Konstnärsnämndens yttrande om: En gemensam angelägenhet – SOU 2020:46

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian - Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (Fi2020/05159)

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian -  Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian - Vissa statliga insatser på musikområdet (KN 2021/10950)

Uppdaterad: 2021-12-13 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se