Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Länkar

Länkar

Länkar till andra myndigheter och samarbetspartners

Kulturdepartementet

Statens Kulturråd 

Statens Konstråd
 
Statens Musikverk
 
Myndigheten för Kulturanalys

Svenska Filminstitutet

Riksantikvarieämbetet  

Riksarkivet
   

Tillväxtverket 

Sveriges Författarfond

Vetenskapsrådet

Internationellt utbyte och samarbete

Konstnärsnämnden arbetar för att öka internationella oh interkulturella samarbeten inom kulturlivet. Det sker genom bidragsgivning, samordning och samarbeten med olika institutioner och organisationer.

Internationella länkar

EU - Kulturkontakt Sverige

Europeiska Kommissionen Kultur

ICOM

ICORN

IFACCA

IFLA

Kulturkontakt Nord

Sida

Intercult, accesseuropa


 
Uppdaterad: 2020-01-02 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se