Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärers ekonomiska och sociala villkor

Konstnärers ekonomiska och sociala villkor

Konstnärernas arbetssituation är många gånger speciell. Få konstnärer har fasta anställningar, många är frilansande och har ofta många olika uppdragsgivare. En av Konstnärsnämndens uppgifter är att bevaka och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala situation.

Hur ser konstnärers inkomster ut? Vad innebär förändringar i skatt- och trygghetssystem för konstnärers situation? Våra utredningar och rapporter blir underlag för beslut inom regering och riksdag och kan ge dig som konstnär en tydligare bild av villkoren inom din verksamhet. Via vår webbplats Konstnärsguiden får du information kring praktiska frågor om företags- och anställningsformer, skatter m.m.

I vårt uppdrag ingår att:

  • publicera statistik över konstnärers ekonomiska situation, inklusive vår egen bidrags- och stipendieutdelning till enskilda konstnärer.
  • genomföra och ta initiativ till studier om konstnärernas villkor.
  • bygga upp kunskap kring och ge information om skatte- och trygghetssystemen till konstnärerna.
  • löpande bevaka hur trygghetssystemen utformas och tillämpas i förhållande till konstnärlig verksamhet.
Uppdaterad: 2015-05-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se