Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Analys och utredning

Analys och utredning

Analysavdelningen hanterar konstnärspolitiska och kulturpolitiska frågor och håller sig underrättad om konstnärernas sociala och ekonomiska villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Det innebär bland annat att löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Det sker genom statistiska och kvalitativa undersökningar, information genom Konstnärsguiden samtalsplattformar med andra politikområden och möten med andra myndigheter och organisationer.

Under senare år har Konstnärsnämnden roll som samverkanspart i olika regeringsuppdrag och som remissinstans förstärkts. Utgångspunkten för detta arbete är att se frågorna ur konstnärernas perspektiv. Det handlar också om att bevaka konstnärsfrågorna på EU- och internationell nivå.

Avdelningen ansvarar för sammanställningar av Konstnärsnämndens styrdokument, årsredovisning, budgetunderlag, remisser och yttranden, gör uppföljningar och utvärderingar samt skapar rutiner för dessa av Konstnärsnämndens verksamhet.

Samverkan med myndigheter och ideella organisationer

Konstnärsnämnden arbetar kontinuerligt med att informera om konstnärers villkor och personalen inbjuds som experter till seminarier och debatter och informationsmöten. Konstnärsnämnden har inom uppdraget att bevaka konstnärernas villkor återkommande möten med bland annat Kulturdepartementet, Riksdagens kulturutskott och myndigheter som Statens Kulturråd, Statens Musikverk, Statens Konstråd och Myndigheten för kulturanalys.

Konstnärsnämnden träffar också andra institutioner och organisationer som KLYS, enskilda konstnärsorganisationer, konstnärliga högskolor, Centrumbildningar, Scenkonstallianser med flera.

För att följa konstnärernas ekonomiska och sociala situation har Konstnärsnämnden också inlett en myndighetsdialog med Försäkringskassan, Skatteverket och AF Kultur och Medias ledning.

Information om trygghets- och skattesystemen

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag i att ge kunskap och rådgivning om konstnärernas villkor i förhållande till skatte- och trygghetssystem och har därför byggt upp en webbportal för att på ett lättillgängligt sätt förmedla aktuell information.  Portalen har namnet Konstnärsguiden och förmedlar en rak och enkel information. Informationen på guiden bygger till stor del på hänvisningar till andra myndigheters egen information men belyser även vissa speciella situationer som kan vara typiska för konstnärligt skapande.

Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa nya förordningar och rättsliga förändringar. 

Läs mer på Konstnärsguidens sidor

Uppdaterad: 2017-09-04 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se