Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämdens yttrande om En översyn av tryck och yttrandefriheten

Konstnärsnämdens yttrande om En översyn av tryck och yttrandefriheten (SOU 2012:55)

Direktiven till kommittén omfattar ett stort antal frågor där huvuduppgiften är att försöka finna en ny teknikoberoende regleringsmodell. Kommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden. Det första, Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14). Det andra delbetänkandet lades fram i oktober 2010, Ny yttrandefrihetsgrundlag? – Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68).
Sammanfattning
Konstnärsnämnden har i stora drag inget att invända mot kommitténs förslag. Med tanke på den snabba övergången från fysisk till digital informationsdistribution och att alltmer av informationen görs tillgänglig digitalt hade det varit önskvärt om kommittén tydligare inkluderat och beskrivit dessa nya distributörerer.
Konstnärsnämnden ser också gärna en lagstiftning beträffande medelarfriheten inom enskild sektor och ett utvidgat skydd beträffande hets mot folkgrupp.

Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande, En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55).

Uppdaterad: 2012-12-27 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se