Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens yttrande om europeiska kommissionens utkast till meddelande ang audiovisuella verk

Konstnärsnämndens yttrande om europeiska kommissionens utkast till meddelande ang audiovisuella verk

Konsntänrsnämnden anser att film är en konstart bland andra
konstarter och bör jämställas med dessa och inte hanteras separat. Film
används mycket i tvärkonstproduktioner och ingår som en del av verk
inom bildkonst, dans, teater och musik. Europeiska kommissionens
meddelande handlar inte om filmen ur detta perspektiv. Enligt
kommissionen omfattar förslagen om stöd såväl produktion som
distribution av europeisk film och syftet är att stärka den europeiska
kulturella mångfalden. Den s k “smala” filmen och andra audiovisuella
verk, som Konstnärsnämnden stödjer, undantas även fortsättningsvis från
principer om stödnivå.

Konstnärsnämndens yttrande om europeiska kommissionens utkast till meddelande ang audiovisuella verk
Uppdaterad: 2012-06-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se