Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Remissvar på “Nationell samordning av hemslöjden — en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor”

Konstnärsnämndens remissvar på “Nationell samordning av hemslöjden — en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor”

Till följd av de ändrade förutsättningar som kultursamverkansmodellen medför, d.v.s. att Nämnden för hemslöjdsfrågor (NHS) inte längre ska fördela statsbidrag till länshemslöjdskonsulenter, genomförde kulturdepartementet en översyn av vilken betydelse myndigheten har för samordning av hemslöjdsfrågorna, eller om dessa frågor kan skötas av andra myndigheter och föreningar.

Enligt instruktionen för Nämnden för hemslöjdsfrågor är dess uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd. Kultur-samverkansmodellen, eller det faktum att medel för länsslöjdskonsulenterna överförts till regionerna/landstingen, påverkar inte behovet av att dessa uppgifter utförs på ett nationellt övergripande plan. Konstnärsnämnden anser att det snarare är så att behovet av ett övergripande nationellt kontaktnät och samordning ökar.

Konstnärsnämndens remissvar på Nationell samordning av hemslöjden — en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor
Uppdaterad: 2012-06-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se