Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Åtgärder för ett längre yrkesliv SOU 2013:25

Åtgärder för ett längre yrkesliv SOU 2013:25

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att göra en översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv. Slutbetänkandet föreslår senareläggning av åldersgränserna för pension.

Konstnärsnämnden anser att det finns ett behov av att göra ytterligare studier inom vissa delarbetsmarknader som t.ex. konstnärers arbetsmarknad. Vidare finner nämnden det positivt att det föreslås att garantipensionen inte ska påverkas av arbetsinkomster efter 65år. Konstnärsnämnden förordar också utrednings förslag om vidare utredning av fortsatt rätt till SGI-skydd, A-kassa m.m. samt samordning mellan pension och A-kassa.


Ett delområde som dock behöver hanteras i särskild ordning är regleringen av pensionerna för de konstnärer som är anställda på någon av de statsunderstödda institutionerna. 

Konstnärsnämndens yttrande av SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv - slutbetänkandet av Pensionsåldersutredningen

Uppdaterad: 2013-09-03 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se