Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden fördelar 6,4 miljoner kronor i arbetsstipendium till 64 dans- och cirkuskonstnärer

Genom regeringens satsning på återstartsstipendier har Konstnärsnämndens kunnat fördela rekordmånga arbetsstipendier inom dans och cirkus.

Mari Carrasco, mottagare av 5-årigt arbetsstipendium inom cirkus, Foto: Thomas Zamolo

Stipendierna riktas till yrkesverksamma dans- och cirkuskonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

Urvalet speglar en bredd av olika dans- och cirkusuttryck, och stipendierna går till konstnärer verksamma i Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten och Västra Götaland. Den yngsta stipendiaten är 25 år och den äldsta är 67 år.

Det är framför allt ettåriga stipendier om vardera 100 000 kronor som fördelats. Men en dansare/koreograf, tilldelas ett femårigt arbetsstipendium.

Mottagare av det femåriga arbetsstipendiet är Mari Carrasco, dansare/koreograf verksam i Stockholm. Under de senaste tre åren har hon skapat flertalet beställningsverk för främst en barn- och ungdomspublik. Målet för de kommande åren är bland annat att skapa ett eget verk.

I denna ansökningsomgång har 151 ansökningar behandlats.

Arbetsgruppen för dans och cirkus har även fattat beslut om 4 extra ettåriga stipendier om 144 900 kr, motsvarande tre prisbasbelopp, då Konstnärsnämnden har ekonomiskt utrymme för detta 2022. Dessa stipendier tilldelas Kemardo Douglas, Johanna Sjöwall, Sahar Taklimi och Julia Chikane Quidel.

Besluten fattades av Arbetsgruppen för dans och cirkus som är den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till dans- och cirkuskonstnärer.

Här presenteras de som beviljats arbetsstipendium:
Arbetsstipendium inom dans och cirkus 2022