Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

41 konstnärer inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte eller resebidrag

I årets andra fördelning beviljas bland andra Benedikte Sundström Esperi bidrag för internationellt utbyte i Istanbul för visning av dansfilm och workshop på International Impro-Dance Festival. Magali Bancel beviljas bidrag internationellt utbyte i Sverige för att bjuda in ljusdesigner Anna Tubianna från Frankrike för undersökande och utvecklande av ljusdesignarbetet till cirkusföreställningen Uppåt Väggarna. Dansare Fredric Quinioñes beviljas resebidrag till Brasilien för träning och nätverkande med medlemmar i House of Xtravaganza.

Koreograf Benedikte Sundström Esperi, Foto: Anders Simonsen

40 procent av omgångens ansökningar bifalles, med belopp som varierar mellan 5 000 och 38 000 kronor. Dansare, koreografer och cirkusartister i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland beviljas sammanlagt 619 000 kronor för utbyten och resor till 18 länder i Europa, Nordamerika och Asien.

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragen avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för ett publikt framträdande eller samarbete, för egeninitierade arbets- eller studievistelser i utlandet där inbjudan saknas samt för konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Bidrag till internationella utbyten och resor kan sökas löpande och beslutas fyra gånger per år. Nästa deadline för att ansöka är 30 augusti 2022 med beslut i oktober.

Här presenteras de som beviljats internationellt utbyte eller resebidrag:
Internationellt utbyte och resebidrag inom dans och cirkus 2022