Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Kulturbryggan

Bakgrund

Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

Kulturbryggan startade som en kommitté inom det statliga utredningsväsendet 2010 med uppdrag att lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

2011 påbörjades verksamheten och under året genomfördes fyra utlysningar som låg till grund för det delbetänkande som överlämnades till regeringen i mars 2012.

Under 2014 flyttade Kulturbryggan sitt kontor en vecka i taget till fyra olika platser runtom i Sverige.

I oktober 2015 inrymdes Kulturbryggan som ett särskilt beslutande organ i Konstnärsnämnden. Det beslutande organets nya ledamöter tillsattes av regeringen.

I december 2017 beslutade regeringen att Kulturbryggans ledamöter fortsättningsvis ska utses av Konstnärsnämndens styrelse.

 

Uppdaterad: 2019-02-27 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se