Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Kulturbryggan

Om Kulturbryggan

Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga finansiärer som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och verka för breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet.

Kulturbryggan består av flera olika delar och sammantaget är det cirka 50 personer som på olika sätt bidrar till att uppfylla vårt uppdrag.

  • Ett kansli med en verksamhetsledare, en handläggare och en processledare.
  • Ett beslutande organ med sju ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande.
  • En bedömarpool med cirka 30–35 sakkunniga som bedömer ansökningar.
  • En referensgrupp med fyra personer som utvecklar programmet Nya finansieringsmodeller.

 

Uppdaterad: 2021-12-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se