Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bedömning / Generella utgångspunkter

Generella utgångspunkter för bedömning

Oavsett vilket bidrag ni söker finns det ett par utgångspunkter som är gemensamma för alla våra bidrag.

Projektet i centrum – inte projektägaren

För Kulturbryggans räkning är det viktigt att det är projektet som står i centrum. Fokus vid bedömningen ligger därför vid projektets förtjänster – inte vid vilka som medverkar i projektet.

För att betona detta anonymiserar vi de ansökningar som våra bedömare och ledamöter granskar. Ni kan hjälpa oss genom att avstå från att referera till er själva, till övriga medverkande, till samverkansparter, till tidigare genomförda projekt eller till välkända förlagor.

I de fall hänvisningar av ovan slag används för att legitimera projektets förtjänster, riskerar ansökan dessutom att avvisas och inte gå vidare för bedömning. Undvik därför att lista en massa namn!

Hur – inte att

Kulturbryggan vill veta på vilka sätt ett projekt kan komma att främja förnyelse och utveckling inom konst och kultur. Det är därför viktigt att ni underbygger era påståenden med sakliga argument. Att stanna vid påståenden gör det väsentligt svårare att bedöma projektet.

Om er ansökan saknar underbyggda argument kan det resultera i att projektet avvisas.

Uppdaterad: 2019-01-31 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se