Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Beslut / För dig som har fått bidrag

För dig som har beviljats bidrag

Här kan du som har fått bidrag läsa mer om skatteregler, redovisning och återbetalning.

De projekt som beviljas bidrag behöver rekvirera medlen senast en månad efter beslutsdatum och samma kalenderår det beviljas.

Utbetalning och skatt

Medel utbetalas när komplett rekvisition har inkommit till Kulturbryggan. För de projekt som beviljas bidrag i utlysning 1 2019, kommer utbetalningen att påbörjas först efter sommaren.

Våra bidrag utgör en skattepliktig inkomst för dig som mottagare. Den del av bidraget som är egen lön blir pensions- och sjukpenninggrundande. Bidraget innehåller inte någon mervärdesskatt vilket innebär att du bör beräkna budgeten inklusive moms.

Läs mer på Konstnärsguiden om "Att deklarera stipendier och bidrag"

Logotyp

Här kan du ladda ned Kulturbryggans logga. Notera att loggan ska vara synlig på allt marknadsföringsmaterial, både digitalt och tryckt.

Redovisning av beviljat bidrag

Redovisning av beviljat bidrag ska vara Kulturbryggan tillhanda senast en månad efter avslutat projekt. Det exakta redovisningsdatumet anges i beslutsmeddelandet. Redovisningsblankett finns i högerspalten.

Du ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning som gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning organisationsformen har samt följa de regler beträffande inbetalning och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter som krävs.

Du ska redovisa användningen av beviljade medel på ett sådant sätt att en utomstående kan följa medelsanvändningen.

Alla som får bidrag ska på begäran lämna de redovisningshandlingar som Kulturbryggan vill ta del av och kunna lämna revisionsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget har hanterats.

Övriga villkor förbundna med beviljat bidrag framgår av beslutsmeddelandet.

Återbetalning

Du måste underrätta Kulturbryggan om väsentliga förändringar uppstår under genomförandet av projektet, så att vi kan ta ställning till om beviljade medel fortsatt får utnyttjas för dess genomförande. Om projektet inte genomförts, om redovisning för projektet inte lämnats till Kulturbryggan på utsatt datum eller om redovisningen ger anledning till allvarliga anmärkningar kan du bli skyldig att återbetala medlen.

 

Uppdaterad: 2019-05-10 Tipsa om sidan

Relaterad information

Ladda ner Kulturbryggans logotyp

Redovisningsblankett för projektbidrag

Redovisningsblankett för strukturbidrag

För att ladda ner blanketten, högerklicka och välj "Hämta/Spara länkad fil som” (för Mac-användare) eller “Spara mål som”.

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se