Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Kulturbryggan / Hur hanterar vi jäv?

Hur hanterar vi jäv?

Hanteringen av jävsfrågor är central inom Kulturbryggan och syftar ytterst till att upprätthålla saklighet och opartiskhet i verksamheten. De regler om jäv som finns i förvaltningslagen och i myndighetens riktlinjer kring jävsfrågor handlar om att rikta uppmärksamhet mot olika typer av intressekonflikter och hur dessa hanteras i praktiken.

Den 15 februari 2021 antogs nya riktlinjer för hantering av jäv inom myndigheten. Riktlinjerna utgår från förvaltningslagens bestämmelser och för Kulturbryggan gäller det framförallt personer inom de grupper som hanterar ansökningar:

  • Kulturbryggans kansli
  • Kulturbryggans ledamöter
  • Kulturbryggans bedömarpool
  • Kulturbryggans referensgrupp

Var och en har ett eget ansvar för att följa förvaltningslagens regler och myndighetens riktlinjer om jäv. Den innebär att personer i grupperna ovan är skyldiga att upplysa om relationer och kontakter som kan innebära risk för jäv i ett ärende.

Jäv anmäls oftast i samband med handläggning och beslut kring finansiering av projekt och det är viktigt att riktlinjerna är transparenta, tydliga och lätta att tillämpa.

När någon anmäler jäv deltar inte denne i beredning eller beslut i ett ärende.
I de beslutsmeddelanden Kulturbryggan skickar ut anger vi vilka personer som har anmält jäv och på vilka grunder.

Myndighetens riktlinjer för jäv

Uppdaterad: 2021-06-17 Tipsa om sidan

 

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se