Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bidrag / Våra bidrag / Projektbidrag

Kulturbryggans projektbidrag

Kulturbryggans projektbidrag syftar till att stödja förverkligandet av idéer som har potential att förändra konsten och kulturen på ett fundamentalt sätt.

Vad går det att söka bidrag för?

För projekt som strävar efter att skapa konst och kultur på ett nytt sätt med ett nytt innehåll.

Det betyder att vi gärna ser projekt med nya eller annorlunda format som vågar utveckla ny tematik och utforska nya perspektiv. Som tar konstnärliga risker för att påverka ett konst- och kulturområde i nya och oanade riktningar. Projekt som i förlängningen kan ge upphov till nya konstnärliga eller kulturella praktiker.

Vem kan söka bidrag?

Följande organisationsformer kan söka projektbidrag:

 • Aktiebolag
 • Ekonomisk förening
 • Enkelt bolag
 • Enskild person F-skatt
 • Handelsbolag
 • Ideell förening
 • Kommanditbolag
 • Stiftelse (privat)

Villkor

Gemensamma villkor för alla vår bidrag finns här.

Utöver dessa villkor ska projekt som söker projektbidrag ha Kulturbryggan som enda tilltänkta nationella offentliga bidragsgivare. Med nationell offentlig bidragsgivare avses instanser under kommunalt, regionalt eller statligt huvudmannaskap som har i uppdrag att fördela medel till olika ändamål, exempelvis Kulturrådet, Filminstitutet, Musikplattformen, Allmänna Arvsfonden eller kommunala/regionala förvaltningar med uppdrag att fördela medel.

Innefattar projektet andra offentliga bidragsgivare av ovan slag, kommer projektet att avvisas och inte gå vidare för bedömning. Här avses projektet i sin helhet. Det går således inte att dela upp projektet i olika delar och hävda att de inte har med varandra att göra. Istället bör ni överväga att söka hela beloppet hos Kulturbryggan om ni i dialogen med oss fått tydliga indikationer på att projektet överensstämmer med syftet för projektbidraget.

Prioriteringar

Gemensamma prioriteringar för alla våra bidrag finns här.

Utöver dessa kommer vi inom projektbidraget att prioritera projekt som har säkrat extern finansiering från aktörer som aldrig eller sällan stödjer konst eller kultur i jämförelse med i övrigt likvärdiga projekt.

Med likvärdiga projekt avses de projekt som är aktuella för bidrag, dvs. den tredjedel av projekten som fått högst sammanvägda omdömen från bedömarna.

Utgångspunkter för bedömning

Gemensamma utgångspunkter för alla våra bidrag finns här. Specifika frågeställningar för projektbidraget finns här.

Två olika blanketter

När du ska söka projektbidraget kan du välja mellan två olika blanketter. Det som skiljer dem åt är att den ena innefattar ett fält för projektbeskrivning, och att den andra har fyra separata fält med riktade frågor som svarar mot de frågor som våra bedömare och ledamöter ställer till projektet.

Uppdaterad: 2020-06-30 Tipsa om sidan

Relaterad information

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se