Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Krisstipendium

Krisstipendium

Det går inte längre att söka Krisstipendium. Ansökningstiden gick ut den 14 maj 2020. För närvarande pågår handläggning av inkomna ansökningar.

I vårt frågor och svar hittar du mer information. Länk till frågor och svar hittar du till höger på denna sida. Har du ytterligare frågor om Krisstipendium kan du mejla till info@konstnarsnamnden.se.
Nedan hittar du övergripande information om Konstnärsnämndens Krisstipendium till följd av intäktsbortfall.

Om stipendiet

Krisstipendium är en del av det krisstöd från regeringen som Konstnärsnämnden fått i uppdrag att fördela ut. Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag, som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Avtalet måste ha varit tecknat före den 29 mars.

Krisstipendium gick även att söka för konstnärliga uppdrag som skulle inträffat under perioden, men som har blivit uppskjutna till efter 31 december 2020, om ersättning för uppdraget inte har betalats ut eller kommer att betalas ut under innevarande år.

Intäktsbortfallet skulle uppgå till sammanlagt minst 15 000 kronor exklusive moms (alternativt 15 000 kronor brutto vid utebliven löneinkomst) för att konstnär ska vara berättigad att söka stipendiet.

Stipendiet kunde sökas på en av tre nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor, baserat på styrkt intäktsbortfall. Sökande väljer nivå och verifierar intäktsbortfall upp till sökt summa. Stipendiet är skattefritt och behöver inte redovisas.
Mer information: Frågor och svar om krisstipendiet  
 
Här hittar du regleringsbrevet med uppdrag att fördela krisstödet ( se villkor för anslag 1:2)

Konstnärsnämndens styrelses beslut om riktlinjer för Krisstipendium


Andra statliga insatser

Flera av regeringens andra stödpaket kan också komma kultursektorn till del.
Mer information hittar du bland annat på Konstnärsguiden och Tillväxtverket .
 
Uppdaterad: 2020-07-02 Tipsa om sidan

 

Frågor och svar om krisstipendiet

Information in English

Har du frågor mejla till:
info@konstnarsnamnden.se

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se