Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Statlig inkomstgaranti

Statlig inkomstgaranti för konstnärer

Riksdagen beslutade den 26 maj 2010 att avveckla statlig inkomstgaranti för konstnärer. De som nu innehar en garanti är inte berörda av beslutet, utan det innebär att inga nya inkomstgarantier kommer att beviljas. När medel frigörs i garantisystemet kommer de att överföras till formen långtidsstipendier.
En inkomstgaranti till konstnärer har getts till en konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och med stor betydelse för svenskt kulturliv. Inkomstgarantin är ett erkännande av ett framstående konstnärskap och ger en ekonomisk grund för mottagaren att upprätthålla sitt konstnärskap på hög nivå.

För närvarande finns sammanlagt 96 innehavare av inkomstgaranti. Konstnärsnämnden fördelar statliga inkomstgarantier inom bild, form, musik, teater, dans och film. Sveriges författarfond fördelar garantier till författare och översättare. Garantin är livslång.

Garanterad minimiinkomst på fem basbelopp
Inkomstgarantin innebär att mottagaren är försäkrad en minimiinkomst på fem basbelopp (för år 2020 är summan 236 500 kr). Det belopp som betalas ut minskas i förhållande till andra inkomster, vilket innebär att garantin helt faller bort om konstnären når en egen inkomst på cirka 260 000 kr. Att kalla inkomstgarantin för konstnärslön, vilket man hör ibland, är alltså felaktigt.
Nuvarande innehavare av inkomstgaranti >>
Tidigare innehavare av inkomstgaranti >>
 
Uppdaterad: 2020-12-17 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se