Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Andra bidragsgivare

Andra bidragsgivare

Nationella 
Arvsfonden www.arvsfonden.se
Kulturrådet   www.kulturradet.se
Statens musikverk www.statensmusikverk.se
Svenska filminstitutet www.sfi.se
Svenska Institutet www.si.se
Sveriges Författarfond www.svff.se
Tillväxtverket www.tillvaxtverket.se
Vinnova www.vinnova.se/sok-finansiering/
  
Regionala och lokala 
Västsvenska kulturfonden www.kulturfonden.se
 
Internationella bidragsgivare 
EU:s kulturprogram https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ 
Kulturkontakt Nord www.kulturkontaktnord.org
Nordiska bilaterala fonder i Sverige http://www.norden.se/Om-oss/fonder/
Nordisk kulturfond www.nordiskkulturfond.org
Unesco - Aschberg fonden
 
 
Övriga fonder och stiftelser
Konstakademins stipendier http://konstakademien.se/kontakt/stipendiat/
Konstnärernas hjälpfond www.konstnarernashjalpfond.se
Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond www.sanmichele.org
Längmanska kulturfonden www.langmanska.se
Helge Ax:son Johnsons stiftelse http://haxsonj.se
PostkodStiftelsen http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/
Uppdaterad: 2019-01-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se