Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Deklaration projektbidrag

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansföreställning. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget bolag, men det projektbidrag hon fått från Konstnärsnämnden är skattepliktigt och ska redovisas i deklarationen.

Eventuellt överskott från projektet redovisas och på den summan ska Lilja betala skatt och egenavgifter (motsvarar de arbetsgivaravgifter som arbetsgivare betalar för sina anställda). I Liljas fall finns ett överskott från biljettintäkter.

Konstnärsnämndens projektbidrag ska inte generera ett överskott utan gå så jämt ut som möjligt. Lilja gör en sammanställning över projektets inkomster och kostnader (se bifogad bilaga) och redovisar det på blankett T1. Denna blankett är till för de som inte har enskild firma eller är delägare i handelsbolag, men som har andra inkomster av tjänst där egenavgifter ska betalas.

I detta fall ger projektet ett överskott på 5 000 kr som är att jämställa med den ”lön” som Lilja fått för projektet. På det överskottet ska Lilja betala skatt och egenavgifter. Kostnaden för egenavgifter är avdragsgill. För att inte behöva betala inkomstskatt på ett för högt belopp får Lilja göra ett schablonavdrag med högst 25 % på överskottet som en avsättning för kommande egenavgifter.

Avdraget blir 1 250 kr och nettosumman 3 750 kr är den summa som ska anges i ruta 1.6 på inkomstdeklarationen INK1 sid 1.

Se vidare ifylld deklaration.

Uppdaterad: 2019-04-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se