Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Utökad avsättning till periodiseringsfond

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt.

Från 30 till 100 procent

Normalt är avsättningen till periodiseringsfond högst 30 procent av den skattepliktiga vinsten i enskild näringsverksamhet och för fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Nu har avsättningen för dessa egenföretagare (alltså inte för aktiebolag) höjts till 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 upp till ett tak på 1 miljon kr. Någon ränta tas inte ut på avsättningen.

Gäller för 2019

Observera att höjningen avser inkomståret 2019 och är frivillig. Om du vill kan du välja att avsätta mindre. En avsättning till periodiseringsfond får fortfarande inte medföra underskott. Genom att förändringen gäller för 2019 kan den skattepliktiga vinsten för de flesta näringsidkande konstnärer sättas ner till noll kr, och det blir ingen skatt och inga egenavgifter att betala för 2019.

Gör en preliminär deklaration

Det här medför att du kan få tillbaka preliminär F-skatt som du har betalat för 2019. En preliminärdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 30 juni. I annat fall får du vänta på skatteåterbäringen tills efter att du har fått slutskattebeskedet.

Återföring

Avsättningen till periodiseringsfond ska återföras till beskattning senast efter sex år. Men det är frivilligt att återföra periodiseringsfonden tidigare än så. Om periodiseringsfonden återförs ett förlustår blir det ingen skatt på den del av återföringen som kvittas mot förlusten. Den nya regeln har införts just för att många egenföretagare kommer att få förluster under inkomståret 2020.

Skulle du få en så hög vinst under 2020 och kommande år att återföringen av periodiseringsfonden medför att du hamnar över gränsen för statlig skatt kan du ångra dig, dvs skicka in en ny inkomstdeklaration för inkomståret 2019 med lägre avsättning till periodiseringsfond eller ingen alls.

Förlängd tid innan förseningsavgift

Skatteverket meddelar att förseningsavgifter inte kommer att tas ut om skattedeklarationen (moms- och arbetsgivardeklarationen) eller den periodiska sammanställningen lämnas för sent men inom en månad efter sista deklarationsdatum. Det gäller deklarationsdatum mellan den 12 mars och den 30 april. Detta betyder inte att du får anstånd i formell mening; det är fortfarande viktigt att deklarera och betala in skatten så snart det är möjligt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Läs på Regeringens hemsida

Uppdaterad: 2020-04-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se