Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Den ersättning du har rätt till om du blir förälder eller blir sjuk baseras på din inkomst.

Den ersättning, sjuk- och föräldrapenning, du har rätt till om du blir förälder eller blir sjuk baseras på din inkomst. Den delen av din inkomst som din sjuk- eller föräldrapenning grundas på kallas sjukpenninggrundande inkomst, SGI. 

Nivån på din sjuk- och föräldrapenning beror på hur mycket du tjänar, eftersom din SGI beräknas på din inkomst av lön eller din arbetsinkomst från din enskilda firma. För att få sjuk- eller föräldrapenning måste du låta bli eller vara hindrad från att jobba och förlora inkomst på grund av det.

Observera: Konstnärsnämndens stipendier och projektbidrag ingår inte i beräkningen för SGI. Du behåller ditt stipendium eller projektbidrag om du blir sjuk eller föräldraledig.

Om du är anställd baseras ersättningen på din lön. Det gäller även om du driver ett eget aktiebolag eller en förening tillsammans med andra och tar ut lön. Som anställd fastställs din SGI av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst det vill säga din totala lön före skatt. Din SGI ska baseras på den ersättning för utfört arbete som du beräknas komma att få under det kommande året.

Om du har enskild firma så baseras ersättningen på arbetsinkomsten från din enskilda firma. Det är viktigt att du redovisar inkomster för att kunna får att kunna få sjuk- och föräldrapenning och  framtida pension.

Om du driver enskild firma och är anställd baseras ersättningen både på din lön och på arbetsinkomsten från din enskilda firma.

  • Om du är egen företagare med enskild firma ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst till Försäkringskassan. Med nettointäkt menas företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter men före skatteavdrag. Det betyder att desto mer kostnader du drar av desto lägre blir din nettointäkt och därmed även det belopp som din SGI beräknas på.

    I praktiken kan det vara svårt att beräkna hur stora dina inkomster kommer att bli. För att kommande arbeten ska räknas krävs ofta att du har skriftligt avtal med din uppdragsgivare eller arbetsgivare för att kunna visa på dem. Om det inte finns ett skriftligt avtal kan det bli svårt att få en korrekt SGI fastställd. För att åstadkomma en rättvisande SGI behöver Försäkringskassan ofta titta igenom hur dina inkomster sett ut under tidigare år, för att med ledning av dessa beräkna hur det kommande årets inkomster kan tänkas bli. Det är dock viktigt att veta att det är den framtida inkomsten som SGI ska återspegla.

  • Försäkringskassan har tagit fram en guide och och ett räkneverktyg så att du kan beräkna din SGI. Du kan även läsa mer om hur SGI beräknas och olika kriterier som gäller. Guiden och räkneverktygen passar lika bra för dig som är anställd som för dig som har enskild firma eller företag.

    Aktiebolag: Om du har ett aktiebolag är det ditt aktiebolag som betalar ut en sjuklön under de första 14 sjukdagarna. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Här gäller karensavdrag som för andra anställda. Men i och med att det är ditt eget aktiebolag kan du välja att låta bli att betala sjuklön, eller betala full lön om du vill. Huvudsaken är att du avhåller dig från arbete.

    Om du är sjuk längre tid än 14 dagar ska du som egen företagare göra en anmälan till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning.